Các công nghệ thiết kế các trình di động

Theo các báo cáo của các hãng recruiting thế giới và Nga trong năm 2012, trên thị trường lao động thấy rõ xu hướng ổn định tăng cầu đối với các nhà lập trình cho các hệ điều hành di động. Nó chung, trong năm trước nhu cầu về các nhà thiết kế cho các hệ di động đã tăng 36%.  Hơn nữa, phổ biến nhất trong số họ là iOS và Android. Nhu cầu về các chuyên gia đảm bảo mức tiền lương tương ứng.

Các sinh viên chuyên ngành này nghiên cứu:

 • các phương pháp tối ưu hóa;
 • các mạng nơ-ron nhân tạo;
 • các phương pháp nhận dạng;
 • các tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây;
 • các hệ thống tính toán;
 • các vấn đề hiện đại của tin học và kỹ thuật tính toán;
 • quản trị các dự án-IT.

Trong quá trình học các sinh viên nắm được phương pháp luận tiến hành nghiên cứu khoa học và thiết kế -thử nghiệm, đi thực tế đào tạo và sản xuất. Ở giai đoạn kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp của bậc học cử nhân sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • các hệ di động hiện đại;
 • thiết kế và xây dựng các trình di động;
 • các phương tiện kỹ thuật đảm bảo quyền tác giả;
 • test và đảm bảo chất lượng phần mềm;
 • xây dựng các hệ thống chuyên gia và các cơ sở kiến thức;
 • các thuật toán và các bài toán tối ưu hóa khách hàng.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nắm được phương pháp luận thực thi các dự án về thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thiết bị phần cứng-phần mềm;
 • nghiên cứu mô phỏng các hệ thống thông tin, xây dựng và thực thi các dự án về tích hợp các hệ thống thông tin tương ứng với các chuẩn chất lượng hiện đại;
 • nắm vững phương pháp luận phân tích các vấn đề khoa học-kỹ thuật, hệ thống hóa và khái quát thông tin khoa học-kỹ thuật và các nguồn bằng sáng chế; đặt mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;
 • nghiên cứu các phương pháp lựa chọn và biến đổi các mô hình toán học của các hiện tượng, các quá trình và các hệ thống nhằm thực hiện phần cứng-phần mềm hiệu quả chúng và nghiên cứu chúng với ứng dụng các phương tiện của kỹ thuật tính toán;
 • nắm được các kỹ năng xây dựng các thuật toán, các mô hình toán học, các phương pháp, các công nghệ máy tính và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong nghiên cứu khoa học, trong hoạt động tính toán thiết kế, quản lý các hệ thống công nghệ, kinh tế, xã hội và trong các lĩnh vực nhân văn của hoạt động con người.

Kiếm việc làm

Các thạc sỹ theo chương trình này sẽ làm việc tốt ở cương vị: nhà thiết kế các trình di động, nhà phân tích-kinh doanh, nhà thiết kế các công nghệ internet, chuyên viên về công nghệ thông tin.

Lựa chọn công danh của nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, các sinh viên tốt nghiệp sẽ tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, xây dựng các công nghệ mới trong lĩnh vực tin học và kỹ thuật hiện đại.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Các công nghệ thiết kế các trình di động» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Các công nghệ thiết kế các trình di động

có khuyến mại

2500 USD
2190 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GCác công nghệ thiết kế các trình di động
2590 USD 2790 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.