Các công nghệ thiết kế phần mềm hệ thống

Các nhà thiết kế phần mềm là một trong những chuyên gia được trả lương cao và có nhu cầu nhất trên thị trường lao động. Trong quá trình học, các sinh viên sẽ nắm được các kỹ năng và kiến thức chuyên môn, cho phép giải quyết các vấn đề thiết kế phức tạp nhất và xây dựng phần mềm hệ thống.

Các sinh viên chuyên ngành này nghiên cứu:

 • các phương pháp tối ưu hóa;
 • các mạng nơ-ron nhân tạo;
 • các phương pháp nhận dạng;
 • các tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây;
 • các hệ thống tính toán;
 • các vấn đề hiện đại của tin học và kỹ thuật tính toán;
 • quản trị các dự án-IT.

Trong quá trình học các sinh viên nắm được phương pháp luận tiến hành nghiên cứu khoa học và thiết kế -thử nghiệm, đi thực tế đào tạo và sản xuất. Ở giai đoạn kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp của bậc học cử nhân sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • thiết kế và xây dựng phần mềm hệ thống;
 • lập trình song song;
 • các phương tiện kỹ thuật đảm bảo quyền tác giả;
 • test và đảm bảo chất lượng phần mềm;
 • thiết kế và xây dựng các trình di động;
 • thiết kế và xây dựng các trình –internet;
 • chống viruts cho các hệ thống thông tin;
 • thiết kế các quá trình kinh doanh và hệ thống.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nghiên cứu phương pháp luận thực thi các dự án về thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thiết bị phần cứng-phần mềm;
 • nắm được hệ thống các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật tính toán;
 • ứng dụng phương pháp luận phân tích các vấn đề khoa học-kỹ thuật, hệ thống hóa và khái quát thông tin khoa học-kỹ thuật và các nguồn bằng sáng chế; đặt mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;
 • sử dụng các phương pháp lựa chọn và biến đổi các mô hình toán học của các hiện tượng, các quá trình và các hệ thống nhằm thực hiện phần cứng-phần mềm hiệu quả chúng và nghiên cứu chúng với ứng dụng các phương tiện của kỹ thuật tính toán;
 • nắm được các kỹ năng xây dựng các thuật toán, các mô hình toán học, các phương pháp, các công nghệ máy tính và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong nghiên cứu khoa học, trong hoạt động tính toán thiết kế, quản lý các hệ thống công nghệ, kinh tế, xã hội và trong các lĩnh vực nhân văn của hoạt động con người.

Kiếm việc làm

Thạc sỹ ngành Tin học và kỹ thuật tính toán có thể hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tính toán thiết kế, công nghệ sản xuất, khai thác sử dụng, tổ chức-quản lý, sư phạm.

Kết thúc khóa học các thạc sỹ sẽ:

 • thay thế các cương vị lãnh đạo trong các phòng công nghệ thông tin;
 • làm việc với cương vị  các nhà thiết kế-web, các lập trình viên, các chuyên viên về công nghệ thông tin;
 • làm kỹ sư, các cộng tác viên khoa học, chủ nhiệm các phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, với việc lựa chọn công danh của nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, nhà thiết kế các công nghệ mới trong lĩnh vực tin học và kỹ thuật hiện đại.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Các công nghệ thiết kế phần mềm hệ thống» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Các công nghệ thiết kế phần mềm hệ thống

có khuyến mại

2500 USD
2190 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GCác công nghệ thiết kế phần mềm hệ thống
2590 USD 2790 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.