Quản trị marketing

Marketing trong các điều kiện hiện đại là chức năng bắt buộc của doanh nghiệp bất kỳ. Để giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ marketing, xác định sự phát triển tốt và ổn định của công ty, những người lãnh đạo và các chuyên gia marketing cần phải thường xuyên có trước các kỹ năng và kỹ xảo chuyên môn.

Chương trình thạc sỹ cho phép đổi mới và mở rộng các kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn của mình và có các thảm quyền nghiên cứu và phân tích bổ sung.

Сác sinh viên chương trình náy sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của quản trị, ngoại ngữ, phương pháp luận và triết học nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các hệ thống quản lý, kinh tế thiết chế và kinh tế quản trị;
  • các phương pháp nghiên cứu trong quản trị, phân tích công ty hiện đại, tài chính công ty, lý thuyết tổ chức và hành vi tổ chức.

Để học được chọn các môn học tự chọn cơ sỏ như: các mô hình toán học trong quản lýị, công nghệ thông tin quản lý các quá trình kinh doanh.

Các môn học chuyên ngành của chương trình gồm:

  • marketing chiến lược, cơ sở quảng cáo, nghiên cứu marketing, hành vi người tiêu dùng;
  • quản trị dự án, quản trị đổi mới.

Trong số các môn học tự chọn có: marketing-internet, định giá, công nghệ thông tin trong marketing.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • tổ chức và phối hợp hoạt động về phân tích thị trường và đánh giá các triển vọng thị trường, tiến hành các nghiên cứu marketing phức tạp;
  • xây dựng và thực hiện chiến lược marketing của công ty;
  • quản lý các dự án và các chương trình nâng cao lòng trung thành của người mua, các công ty quảng cáo và PR;
  • quản lý hiệu quả hoạt động marketing của doanh nghiệp hiện đại.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ làm việc tốt tại các công ty và doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ các ngành khác nhau, tại các phòng và sở marketing và quảng cáo; các công ty quảng cáo và marketing với cương vị:

  • giám đốc các công ty, giám đốc marketing, lãnh đạo các phòng và các sở, lãnh đạo các dự án và các chương trình, các chuyên gia trưởng.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Quản trị marketing» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Quản trị marketing

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GQuản trị marketing
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.