Master of Business Administration

MBA (Master of Business Administration) — bậc học cấp độ cao nhất trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Được cấp cho các chuyên gia, đã qua đào tạo tương ứng. Được đánh giá cao trong giới kinh doanh và là bước quan trọng trên con đường phát triển công danh quản lý thành đạt.

Việc đào tạo theo các chương trình MBA tại MTI đảm bảo cung cấp cho các học viên các kiến thức lý thuyết và thực tế, cần thiết để làm việc hiệu quả theo chuyên ngành đã chọn. chương trình đào tạo gồm các khóa học như các môn học kinh tế, báo cáo tài chính, luật, quản lý cán bộ, marketing, bán hàng v.v.

Các học viên sẽ nhận được các thông tin cấp bách về tất cả các vấn đề của kinh doanh, chiến lược kinh doanh và các quan điểm kinh doanh, được thực tập, cho phép phát triển các khả năng thủ lĩnh, xây dựng cơ sở các kiến thức và các kỹ năng lý thuyết và thực tế, củng cố chúng trong quá trình thực hiện các quá trình kinh doanh hàng ngày, có được các cuộc làm quen bổ ích và thú vị được lưu lại lâu năm.

Tất cả các chương trình đào tạo MBA tại MTI được ủy quyền nhà nước, kết thúc khóa đào tạo được cấp bằng tế chuẩn quốc gia và quốc, cũng như phụ lục diplomchuẩn châu Âu Để nhập học theo chương trình MBA cần có trình độ đại học và thâm niên công tác không dưới 2 năm.

 

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Bạn hãy chọn ngành học bạn quan tâm và làm quen chi tiết với chương trình đào tạo:

 

MBA General

Các chương trình chức năng

MBA Professional

Các chương trình ngành

Mini-MBA

Mini-MBA chức năng

Mini-MBA ngành lĩnh vực