Global MBA

Global MBA — là chương trình đào tạo MBA chính quy quốc tế cho các nhà quản trị cao cấp, do các chuyên gia của Moscow Technological Institute phối hợp với trường đại học tổng hợp Mỹ Lincoln University (Mỹ, California) xây dựng.

Chương trình Global MBA gồm các thực hành quản lý hiện đại từ các business-school hàng đầu của thế giới và cho phép nắm được hoàn hảo các kỹ năng quan hệ kinh doanh quốc tế và sau này tham gia tích cực vào quản lý các công ty lớn và các công ty quốc tế.

Việc đào tạo theo Global MBA tạo khả năng cho các học viên tốt nghiệp mở rộng đáng kể quy mô quan hệ kinh doanh của mình và sau này giữ chức vụ lãnh đạo hay vị thế hàng đầu trong kinh doanh.

Chương trình phản ảnh các xu hướng hiện đại quản lý các thị trường toàn cầu và đảm bảo cho các học viên các kiến thức định hướng thực tế trong các lĩnh vực quan trọng nhất của quản lý và quan hệ quốc tế.

Khóa học MBA Global dành cho các nhà quản trị cao cấp và trung cấp, các doanh nghiệp và chủ các công ty, làm việc hay có thiên hướng làm việc trên các thị trường quốc tế. chương trình được ủy quyền của ACICS và CHEA. Đội ngũ giáo sư- giảng viên của Lincoln Universitycó ủy quyền IIE, BALIS, AACRAO, NAFSA và AAHE.

Các học viên tốt nghiệp của chương trình được cấp bằng bậc Master of Business Administration và được nhận diplom của Moscow Technological Institute “MTI”Lincoln University.

Việc đào tạo theo chương trình Global MBA do các giảng viên của Lincoln University tổ chức vào buổi tối và các ngày nghỉ tại khu giảng đường ở Mat-xcơ-va của Moscow Technological Institute, thời gian học gồm 3 học kỳ (khoảng 1,5 năm).

Những ưu thế đào tạo theo chương trình Global MBA:

— các bài giảng và các hội thảo do các giảng viên lành nghề từ Lincoln University tổ chức
— việc đào tạo được thực hiện tại khu giảng đường ở ở Mat-xcơ-va của Moscow Technological Institute
— các giờ học được tiến hành vào buổi tối và các ngày nghỉ
— các học viên có khả năng kết hợp làm việc và học

Học phí

Học phí cơ bản theo chương trình Global MBA là: 24000 USD

Học phí bao gồm cho toàn bộ khóa đào tạo, không có các chi phí bổ sung.