МВА Thạc sỹ

MBA Thạc sỹ – đây là chương trình đào tạo từ xa kết hợp giáo dục kinh doanh thực tế theo các tiêu chuẩn MBA General và môn học cổ điển của chương trình thạc sỹ "Quản trị đại cương và chiến lược". Hiệu quả đào tạo chuyên môn cao theo chương trình này được đảm bảo bởi việc sử dụng rộng rãi những công cụ giáo dục mới nhất, cho phép xích lại gần tối đa học tập từ xa với chính quy. Trong quá trình học tập bao gồm các bài giảng video và hội nghị truyền hình, webinar, hội thảo thảo luận, được tổ chức dành cho một nhóm  nhỏ trên nền tảng diễn đàn, cũng như cộng đồng khu vực và chức năng.

Chương trình MBA Thạc sĩ phát triển bởi các chuyên gia Moscow Business School, với sự tham gia của các chuyên gia thực tế với kinh nghiệm quản lý thiết thực các công ty hàng đầu của thị trường Nga và nước ngoài, cũng như các viện nghiên cứu, các chuyên gia trong các lý thuyết kinh tế học và quản lý. Cộng sinh của hai hướng giảng dạy cho phép sinh viên khám phá đầy đủ các chủ đề như là cơ sở lý thuyết và phần thực hành.

MBA Thạc sỹ - là một chương trình toàn diện phù hợp Tiêu chuẩn quốc tế MBA General  và giáo dục sau đại học Nga. Nghiên cứu của các nguyên lý cổ điển của nhà quản trị và nền kinh tế phù hợp với các kết quả của nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực kinh doanh. Trở thành sinh viên của chương trình này, bạn sẽ được tiếp cận với nền tảng kiến ​​thức sâu rộng và kinh nghiệm thu được từ các công ty Nga và nước ngoài thành công trong nhiều thập kỷ làm việc, cũng như nhận được nền giáo dục sau đại học, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia Liên bang Nga. Sự kết hợp cân bằng của MBA và Thạc sỹ sẽ giúp bạn có được một cấp độ mới của sự phát triển sự nghiệp và đạt được thành công tối đa trong kinh doanh!

Chương trình MBA Thạc sỹ - đây là:

 • Học tập từ xa từ bất cứ nơi nào trên thế giới
 • Cơ sở thực tập truyền thống của thạc sỹ;
 • Kỹ năng thực tế trong lĩnh vực kinh doanh từ các chuyên gia MBA hàng đầu;
 • Hỗ trợ cá nhân trong suốt quá trình học tập;
 • Văn bằng của Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA);
 • Văn bằng Thạc sỹ quốc gia

Đào tạo tại MTI mở ra trước mặt bạn những khả năng gì?

 • Tìm hiểu tư duy  trong phạm trù quản lý nhóm cấp cao, Giám đốc điều hành (CEO);
 • Nâng cao kỹ năng quản lý đến mức tối đa hiệu quả;
 • Hãy xem tổ chức như một hệ thống các quy trình liên quan và chức năng;
 • Bổ sung cho người thiếu sót và cập nhật kiến ​​thức hiện có;
 • Sử dụng các tài liệu và kiến ​​thức đã nhận được để dạy cho những người khác;
 • Giải quyết vấn đề cụ thể khi tham khảo ý kiến ​​với giáo viên và sinh viên;
 • Nhận ý tưởng mới và động lực cho việc thực hiện chúng;
 • Thực hiện đầy đủ trong kinh doanh cá nhân của mình;
 • Thoát khỏi giới hạn của thói quen công việc và thăng tiến trong sự nghiệp.

Chương trình MBA Thạc sỹ liên quan đến việc nghiên cứu các nền tảng thạc sỹ cổ điển và các kỹ năng thực tế trong lĩnh vực quản trị, tiếp thị, kinh tế và tài chính.

Kết quả khi học tập theo chương trình MBA Thạc sỹ:

 • Hình thành  triết lý quản lý, sự sẵn sàng để làm việc một cách bình đẳng với các chuyên gia có trình độ cao nhất
 • Khả năng phát triển và thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án chiến lược cho sự phát triển của doanh nghiệp;
 • Đảm bảo không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phát triển của quá trình kinh doanh và cơ cấu tổ chức;
 • Giải quyết các vấn đề phức tạp của quản lý chiến lược và hoạt động của công ty;
 • Phát triển kỹ năng kinh doanh và khả năng áp dụng các nguyên tắc cơ bản của quản lý con người và các nhóm;
 • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản quản lý mình và thời gian của mình;
 • Phát triển năng lực cơ bản của quản trị chiến lược và hoạt động, quản lý dự án, kế toán và báo cáo, quản lý thay đổi;
 • Kiến thức các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng;
 • Hiểu biết về các nền tảng lý thuyết của nền kinh tế và quy trình kinh doanh.

Những ưu thế của học tập từ xa theo chương trình MBA Thạc sỹ:

 • Lịch học linh hoạt;
 • Truy cập tất cả tài liệu đào tạo 24 giờ một ngày;
 • Ứng dụng trong việc đào tạo công nghệ giáo dục mới;
 • Khả năng giao tiếp cá nhân với các giảng viên và sinh viên khác thông qua hội thảo và hội nghị truyền hình;
 • Kiểm tra các kỹ năng quản lý và lãnh đạo trong quá trình đào tạo trực tuyến, huấn luyện viên kinh doanh hàng đầu được diễn ra;
 • Mỗi sinh viên sẽ trở thành người tham gia trong chương trình mạng xã hội chuyên nghiệp Moscow Business School, bao gồm hơn 5000 đại diện doanh nghiệp;
 • Tư vấn cá nhân của sinh viên theo mỗi môn học nghiên cứu.

Hãy làm quen với kế hoạch học tập

Kế hoạch học tập МВА Thạc sỹ

Học tập theo môdul — phương pháp tổ chức quá trình học tập trên cơ sở giới thiệu môdul-khối thông tin học tập.
Các môdul được xây dựng dưới dạng tập hợp các học phần từ các môn học khác nhau, được liên kết theo dấu hiệu đề tài. Các liên hệ logic của chúng tạo cơ sở để nhận được các kỹ năng chuyên môn nhất định.

1. Kinh tế và luật

 • Điều chỉnh pháp lý trong hoạt động quản lý
 • Khái niệm hiện đại về quản trị và kinh tế
 • Quan hệ kinh tế quốc tế. Các công cụ tương tác. Cơ sở môn học “Kinh doanh quốc tế”
 • Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô
 • Cơ sở pháp lý của hoạt động thương mại
 • Cơ sở an toàn kinh doanh

2. Kĩ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị

 • Am hiểu hoạt động của nhà quản trị.
 • Quản trị thời gian.
 • Các kĩ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Các kĩ năng phát biểu trước công chúng.
 • Tâm lý quan hệ công việc.
 • Image con người công việc.
 • Lãnh đạo và ứng sử quyền lực.
 • Quản trị không stress.

3. Quản trị đại cương

 • Phân tích chiến lược hiện đại
 • Các phạm trù chính của quản trị. Cách tiếp cận tình huống trong quản trị. Phần khóa học «Tiến triển trong suy luận quản lý. Cách tiếp cận hệ thống tới quản lý».
 • Con người trong tổ chức. Chức năng khích lệ.
 • Giao tiếp trong tổ chức.
 • Xung đột và stress.
 • Thiết kế công việc
 • Xây dựng các cấu trúc tổ chức.
 • Xây dựng và ra các quyết định quản lý.

4. Hành vi tổ chức

 • Lý thuyết tổ chức và hành vi tổ chức
 • Phương pháp luận phân tích hành vi tổ chức.
 • Các quá trình lĩnh hội và quản trị ấn tượng.
 • Cá nhân và các mục đích tâm lý.
 • Khích lệ lao động: các mô hình, phương thức và các vấn đề.
 • Xúi giục cá nhân và tổ chức.
 • Động học nhóm.
 • Quyền lực,ảnh hưởng và thủ lĩnh trong tổ chức.

5. Tài chính trong tổ chức

 • Kinh tế quản lý
 • Tài chính công ty
 • Các nguồn tài chính. Giá của các nguồn tài chính. Thị trường tiền tệ.
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận trước thuế. Điểm không lỗ. Đòn bảy tác nghiệp.
 • Đánh giá các quyết định đầu tư. Chiết khấu.
 • Cấu trúc vốn. Giá vốn. Đòn bảy tài chính.
 • Vốn lưu động riêng. Quản lý vốn lưu động.
 • Kế hoạch và dự báo tài chính.

6. Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

 • Phương pháp nghiên cứu hệ thống quản lý
 • Các loại hình nghiên cứu trong quản trị. Nghiên cứu chất lượng.
 • Nghiên cứu định lượng. Sử dụng các công cụ thống kê và dự báo khi ra quyết định.
 • Ra các quyết định hợp lý và sáng tạo
 • Suy luận đổi mới và tính sáng tạo trong kinh doanh (маster-class)

7. Marketing đại cương

 • Cơ sở marketing và quan điểm marketing hiện đại
 • Tìm kiếm khách hàng «сủa mình». Quản trị quan hệ tương hỗ với người tiêu dùng
 • Vòng đời và định vị hàng hóa. Danh mục sản phẩm
 • Định giá (Price)
 • Vị trí phổ biến (Place)
 • Xúc tiến (Promotion)
 • Giám sát marketing và dự báo (маstеr-class)
 • Маrketing dịch vụ

8. Quản trị nguồn nhân lực

 • Nhập môn quản trị nhân sự
 • Chiến lược quản lý nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Thích ứng nhân sự
 • Đánh giá và nhận xét nhân sự. Quản lý hiệu quả công việc của nhân sự
 • Phát triển tiềm năng nhân sự và đào tạo nhân sự
 • Hệ thống khen thưởng: xây dựng hệ thống bổ chính trong công ty hiện đại
 • Quản lý theo thẩm quyền (master-class)
 • Trung tâm đào tạo như là công cụ phát triển công danh (master-class)
 • Tuyển chọn người thay thế: công cụ của nhà quản trị trực tuyến (master-class)
 • Chiến lược quản trị nhân sự. Quản trị văn hóa công ty. (master-class)

9. Kiểm kê và báo cáo

 • Mô hình kinh tế - toán học trong hệ thống kinh doanh
 • Các dạng kiểm kê trong tổ chức. Nhập môn chuẩn quốc tế báo cáo tài chính (IFRS)
 • Phản ảnh các sự kiện hoạt động kinh tế trên thanh toán kiểm kê kế toán theo chuẩn Nga
 • Báo cáo kế toán. Các văn bản sơ cấp và hoạt động thỏa thuận trong kiểm kê kế toán
 • Thuế suất đối với nhà quản trị
 • Xây dựng hệ thống kiểm kê quản lý
 • Kiểm kê quản lý và ra quyết định
 • Ngân sách và kiểm soát chi phí

10. Quản trị chiến lược

 • Nhập môn quản trị chiến lược
 • Phân tích chiến lược môi trường bên ngoài và bên trong của tổ chức
 • Xây dựng và hình thức hóa chiến lược
 • Các loại chiến lược cơ sở
 • Quản lý thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu quả của nó
 • Từ cạnh tranh đến chiến lược Đại dương xanh
 • Hoạch định – kinh doanh

11. Marketing chiến lược

 • Nhập môn marketing chiến lược
 • Chiến lược marketing chức năng
 • Sự đa dạng các cách tiếp cận phân đoạn (master-class)
 • Định vị. Tốt hơn — nghĩa là, bằng cách khác! (master-class)
 • Marketing công nghiệp (master-class)
 • Nghiên cứu marketing
 • Kế hoạch marketing
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing
 • Quan điểm marketing quốc tế
 • Thương hiệu và vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty (master-class)
 • Event-marketing (master-class)

12. Quản trị Logistics và tác nghiệp

 • Nhập môn quản trị tác nghiệp
 • Thiết kế hàng hóa và dịch vụ
 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị chuỗi giao hàng
 • Bố trí và thu xếp đối tượng sản xuất và dịch vụ. Quản lý chuỗi
 • Tư vấn tác nghiệp. Mô tả và đổi mới công nghệ quá trình kinh doanh
 • Logistics
 • Logistics kho hàng (master-class)

13. Quản trị thay đổi

 • Sự đa dạng các cách tiếp cận đối với vấn đề trong thay đổi tổ chức
 • Phân tích tính sẵn sàng của tổ chức nhằm tiến hành thay đổi
 • Cách tiếp cận quá trình cho quản lý thay đổi (theo J.Коттеr và D.Coen)
 • Quản lý chống thay đổi
 • Quản lý thay đổi và văn hóa công ty. Chính sách và tư tưởng thay đổi
 • Coaching như là công cụ quản lý thay đổi (master-class)
 • Quan hệ tương tác với các nhà tư vấn ngoài (master-class)

14. Công nghệ thông tin cho nhà quản trị

 • Công nghệ thông tin cho nhà quản trị
 • Phân loại các hệ thống thông tin
 • Quản lý hệ thống thông tin

15. Сác môn học đặc biệt

 • Quản lý dự án
 • Nhập môn quản trị rủi ro
 • Quản lý theo quyền hạn
 • Marketing-internet và thương mại điện tử
 • Kế hoạch kinh doanh
 • Quản lý đổi mới
 • Anh ngữ chuyên ngành kinh doanh

Làm việc với các đồ án môn học hiện thời và đồ án tốt nghiệp

 • Giới thiệu, thảo luận và bảo vệ bài tập/đồ án tốt nghiệp theo tất cả các môdul
 • Tham gia vào các hội thảo thảo luận trên mạng và các videoconference trong không gian diễn đàn của ĐTTX
 • Giao tiếp với các sinh viên trong lĩnh vực truyền thông miễn phí trên ĐTTX
 • Làm kiểm tra theo 15 môdul chương trình (mỗi môdul trả 4 trắc nghiệm trừ môdul 6 và môdul 15)
 • Thực hiện thực tập sư phạm và nghiên cứu – khoa học, nộp bài viết kết quả bài làm
 • Chuẩn bị và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Yêu cầu đối với sinh viên:

 • Đã tốt nghiệp đào tạo đại học (cử nhân, chuyên gia hay thạc sỹ)
 • Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành khóa học chương trình MBA Thạc sỹ và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mỗi sinh viên sẽ nhận được ba văn bằng:

 1. Văn bằng xác nhận học vấn bổ sung Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA);
 2. Văn bằng Thạc sỹ mẫu quốc gia
 3. Văn bằng chứng nhận bậc học thạc sỹ quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh, có xác nhận của UNESCO và bộ giáo dục khoa học LB Nga. Ngoài ra tất cả các phụ lục kèm văn bằng (Diploma supplement), không yêu cầu các bản dịch bổ sung hoặc công chứng khi chuyển cho các tổ chức nước ngoài.

Hình thức đào tạo và học phí:

128 900 000 VND 190 000 000 VND 190 000 000 VND