MBA Professional

MBA Professional — thước đo các chương trình đào tạo từ xa các nhà quản trị theo chuyên ngành của một trong những lĩnh vực chuyên môn. Thời hạn học theo một trong những chương trình của MBA Professional là 2 năm. Các sinh viên sẽ tuần tự học 14 môdul về hệ thống, chiến lược và sách lược của quản trị. Mỗi một môdul này gắn với một khía cạnh quản trị kinh doanh nhất định: quản trị thay đổi, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, v.v. Việc đào tạo cũng được xem xét cho lựa chọn chuyên ngành mà bao hàm một loạt các môn học chuyên ngành, kể cả dưới dạng hội thảo trên mạng và videoconference, theo kế hoạch học tập của chương trình trong phạm vi chuyên ngành bạn đã chọn.

Các chương trình đào tạo MBA Professional đã được xây dựng để đào tạo các cán bộ lãnh đạo các đơn vị cơ sở, và phù hợp cả cho các chuyên gia trong các lĩnh vực trên, hoạch định phát triển công danh sau này, cũng như cho tất cả các cán bộ lãnh đạo và các doanh nghiệp muốn mở rộng các nhận thức của mình trong lĩnh vực nhất định thực hiện các quá trình kinh doanh

MBA Professional bao gồm các chương tình học theo chuyên ngành trong các lĩnh vực sau:

Ba thành phần của quá trình đào tạo

 1. Hệ thống đào tạo từ xa

  Trong hệ thống ĐTTX mỗi sinh viên có phòng làm việc riêng, được truy cập nhờ login và mật khẩu cá nhân. Toàn bộ tài liệu hướng dẫn học tập được xếp dưới dạng điện tử. Bạn có thể nghiên cứu các tài liệu phương pháp luận (các giáo trình điện tử, các vở học tập), trả trắc nghiệm điện tử trong phần mềm ĐTTX sau khi học xong mỗi một tín chỉ (kiểm tra kiến thức giữa kỳ); nghiên cứu các tài liệu tham khảo, được bố trí trong phần “Thư viện” (các bài báo, các ý kiến chuyên gia); tham gia tích cực vào tập huấn kinh doanh trên diễn đàn “Xưởng ra quyết định quản lý” và lĩnh hội các lời khuyên trong phần “Những lời khuyên của người từng trải”;

  Tiếp xúc với các giảng viên và các đồng nghiệp trong các nhánh diễn đàn theo các đề tài chuyên môn và tự do; Mỗi một sinh viên theo kế hoạch học tập sẽ được nghe các hội thảo trên mạng – videoseminars của các giảng viên về đề tài đã cho trong chế độ thời gian thực nhờ hòa mạng internet. Trong quá trình dự web-seminar học viên sẽ có khả năng tiếp xúc trực tiếp với giảng viên, cũng như với các thành viên khác của quá trình theo các đề tài của các môn đang học.

  Trong hệ thống ĐTTX nhóm các sinh viên cùng với giảng viên theo chuyên ngành chức năng đã chọn sẽ nắm được các điều kiện tập huấn kinh doanh mà các chuyên viên-thực hành của chúng tôi đưa ra, tìm được các lời giải cho các bài toán được đặt ra, thảo luận hướng đã chọn trong các diễn đàn chuyên nghiệp chuyên môn hóa trong hệ thống ĐTTX. Sau khi kết thúc mỗi một môdul học viên bát buộc phải qua trắc nghiệm điện tử trong phần mềm ĐTTX về tất cả các nội dung của moodul và viết bài kiểm tra liên quan tới nội dung đã học.

 2. Phát triển multimedia của các sinh viên МВА

  Chương trình đào tạo МВА Professional được ghi trong đĩa cứng, cho phép bạn xem được các bài giảng video và các cuộc hội thảo của các giảng viên vào thời gian bất kỳ thuận tiện cho bạn, mang chúng theo người đi công tác, không bỏ qua việc học trong kỳ nghỉ phép, cũng như (khi cần thiết) bạn có thể cho các đồng sự của mình xem các bài giảng bạn đã chọn.

 3. Hỗ trợ tích cực của giáo viên hướng dẫn

  Trong thời gian học bất kỳ môn học nào, mỗi nhóm sinh viên được cử một giáo viên hướng dẫn (giảng viên), sẽ giúp các học viên nắm được phần đang học, giảng giải các bài tập về nhà và trợ giúp sư phạm chuyên môn trong mỗi một môdul.

Học thế nào?

Việc đào tạo theo tất cả các chương trình MBA Professional dưới hình thức đào tạo từ xa tạo khả năng cho bạn nhận được học vấn kinh doanh dễ tiếp cận vào thời gian bất kỳ thuận tiện cho bạn, không phụ thuộc vào nơi cư trú của bạn. Để họa được bạn chỉ cần có máy tính và hòa mạng internet.

Khi trở thành sinh viên theo bất kỳ chương trình đào tạo MBA Professional, bạn sẽ nhận được: quyền truy cập vào Hệ thống Đào tạo Từ xa (ĐTTX) của Moscow Technological Institute với login và mậ khẩu riêng, cũng như các tài liệu học tập bổ xung dưới dạng các bài giảng video theo mỗi một chuyên đề bạn sẽ học, trên phương tiện ghi thuận tiện duy nhất.

Khi nhận được truy cập vào Hệ thống Đào tạo Từ xa bạn có thể sử dụng các giáo trình điện tử, trả kiểm tra tắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ theo các môdul mà không cần phải ra khỏi nhà, tham gia vào các hội thảo trên mạng (hội thảo online), thảo luận các bài toán, giải các bài tập tập huấn kinh doanh và các tình huống vấn đề trong phạm vi môdul đang học với sự trợ giúp tích cực của giáo viên hướng dẫn. Thư viện các tài liệu (các bài báo, các ý kiến chuyên gia), các tài liệu phương pháp luận (các giáo trình điện tử, các vở học), tham gia vào các diễn đàn: Xưởng ra các quyết định quản lý, Lời khuyên của người từng trải, Trận chiến thực v.v. trong phạm vi của mạng giao tiếp xã hội với các sinh viên cùng khóa và làm quen với các ví dụ từ thực tế kinh doanh.

Ưu thế của các chương trình đào tạo MBA Professional:

 • Khả năng lựa chọn chuyên ngành bạn quan tâm.
 • Khả năng giao tiếp chính quy với các giảng viên và các sinh viên khác thông qua các hội thảo trên mạng và videocoference. Hoàn thiện các kỹ năng quản lý và thủ lĩnh trong quá trình online-training, do các huấn luyện viên quản trị kinh doanh hàng đầu tiến hành dưới dạng videoconference và hội thảo trên mạng.
 • Mỗi một sinh viên của các chương trình đào tạo MBA Professional sẽ trở thành thành viên của mạng xã hội chuyên nghiệp Moscow Technological Institute, bao gồm hơn 5000 đại diện doanh nghiệp.
 • Thời gian biểu linh hoạt — học vào thời gian thuận tiện cho bạn và ở nơi thuận tiện.
 • Phụ đạo cá nhân của sinh viên trong mỗi một môn học.
 • Giao tiếp ở chế độ trực tuyến với các chuyên gia – thực hành gia hàng đầu trong các videoconference và các hội thảo trên mạng.
 • Khả năng thiết lập quan hệ làm ăn với các đối tác tương lai từ các thành phố khác nhau của Nga và các nước SNG.

Loại hình đào tạo:

 • từ xa

Học phí

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm) là 80 900 000 VND 105 900 000 VND105 900 000 VND.

Yêu cầu đối với thí sinh

Bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ)

Trên 02 năm kinh nghiệm làm việc

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình MBA và bảo vệ đồ án tốt nghiệp mỗi một học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng:

 1. Bằng quốc gia về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học), chứng nhận được cấp trình độ chuyên môn bổ sung «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»;
 2. Diplom bậc Master of Business Administration bằng tiếng Anh với biểu tượng UNESCO, cũng như phụ lục Diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.