MBA Project Management

Từ cuối thế kỷ trước các bộ phận của quản trị dự án đã bắt đầu được tích hợp vào hoạt động không chỉ của các công ty-đổi mới hay các công ty có thiên hướng quản trị dự án (các lĩnh vực dịch vụ nghề nghiệp, xây dựngv.v.), mà cả của các tổ chức bảo thủ nhất, trong đó có các cơ quan chính quyền. Ngày nay hầu như mỗi một chuyên gia cao cấp đều là người lãnh đạo của một hay thậm chí của vài dự án.

hính vì thế MBS đưa ra chương trình MBA có tính đến đặc thù của quản trị, cho phép bạn không chỉ tập trung vào các cách tiếp cận chung của quản lý, mà còn làm quen với các phương pháp luận hiện đại quản trị các dự án, các cách tiếp cận xây dựng các nhóm ảo và thời gian hiệu quả, đặc thù của các dự án outsourcing và một loạt các dự án khác. Trong quá trình học bạn có thể «thăm quan» không chỉ những giờ học thường xuyên chính quy, mà cả các web-seminars của các chuyên gia-thực hành trong lĩnh vực quản trị dự án, quản trị đổi mới, quản trị các dự án đầu tư v.v.

Kết quả học bạn:

 • Сó thể xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công ty bạn và tiếp cận một cách hệ thống tới việc giải quyết các nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực quản trị tài chính, các sáng kiến marketing, con người và các quá trình;
 • Làm quen với các phương pháp luận hiện đại quản trị dự án và các danh mục đầu tư của các dự án;
 • Сó thể trao đổi kinh nghiệm và kiến thức với các sinh viên cùng khóa và các chuyên gia thực hành của bạn trong lĩnh vực quản trị dự án? Trong việc giải quyết các vấn đề thu hút vào dự án các tài nguyên tài chính và phi tài chính v.v.;
 • Nắm được các công cụ xây dựng và thực thi các chiến lược hiệu quả có tính đến các đặc điểm của kinh doanh, cảm nhận vai trò của các dự án trong công ty trong việc thực thi chiến lược của công ty;
 • Học được cách định giá hạ tầng cơ sở IT, nghiên cứu các cách tiếp cận hiện đại lựa chọn kiến trúc tối ưu của hệ thống thông tin và các hệ thống tự động hóa quản trị dự án;
 • Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp bạn có thể hoàn thiện hệ thống quản trị dự án trong công ty của mình.

Ai nên chọ chính chương trình đào tạo này?

 • Những ai gắn công danh quản lý của mình với việc quản trị các dự án;
 • Những người lãnh đạo, có kế hoạch đưa các bộ phận của quản trị dự án vào các tổ chức của mình.

Thời gian học và kế hoạch học tập

Thời gian học chung theo chương trình MBA Project Management là 2 năm.

Hãy làm quen với kế hoạch học tập của chương trình

Kế hoạch học tập MBA Project Management

Kinh tế và luật

 • Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.
 • Cơ sở pháp lý của hoạt động kinh doanh
 • Cơ sở an toàn kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

 • Môi trường kinh doanh quốc tế,quan hệ kinh tế quốc tế
 • Khái niệm marketing quốc tế
 • Hoạt động kinh tế đối ngoại của công ty hiện đại

Sự phát triển của lý tưởng quản trị; tiếp cận hệ thống quản lý

 • Cách tiếp cận tình huống và hệ thống trong quản lý
 • Lịch sử của khoa học quản lý

Kĩ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị

 • Am hiểu hoạt động của nhà quản trị
 • Quản trị thời gian
 • Các kĩ năng giao tiếp hiệu quả
 • Các kĩ năng phát biểu trước công chúng
 • Tâm lý quan hệ công việc
 • Image con người công việc

Các thị trường và tài nguyên tài chính

 • Các nguồn tài chính. Giá của các tài nguyên tài chính. Thị trường tiền tệ.
 • Đánh giá các quyết định đầu tư. Chiết khấu.
 • Công cụ tài chính

Quản trị đại cương

 • Con người trong tổ chức. chức năng khích lệ
 • Giao tiếp trong các tổ chức
 • Xung đột và stress
 • Dự án công việc
 • Xây dựng các cấu trúc tổ chức
 • Xây dựng và ra các quyết định quản lý

Hành vi tổ chức

 • Nhập môn hành vi tổ chức.
 • Phương pháp luận phân tích hành vi tổ chức.
 • Các quá trình lĩnh hội và quản trị ấn tượng.
 • Quyền lực,ảnh hưởng và thủ lĩnh trong tổ chức.
 • Khích lệ lao động: các mô hình, phương thức và các vấn đề
 • Đào tạo cá nhân và tổ chức
 • Động học nhóm

Tài chính trong tổ chức

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận trước thuế. Điểm không lỗ. Đòn bảy tác nghiệp.
 • Cấu trúc vốn. Giá vốn. Đòn bảy tài chính.
 • Vốn lưu động riêng. Quản lý vốn lưu động.
 • Kế hoạch và dự báo tài chính.

Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

 • Các loại hình nghiên cứu trong quản trị. Nghiên cứu chất lượng.
 • Nghiên cứu định lượng. Sử dụng các công cụ thống kê và dự báo khi ra quyết định.
 • Ra các quyết định hợp lý và sáng tạo.

Marketing đại cương

 • Cơ sở marketing và quan điểm marketing hiện đại.
 • Tìm kiếm khách hàng «сủa mình». Quản trị quan hệ tương hỗ với người tiêu dùng.
 • Vòng đời và định vị hàng hóa. Danh mục sản phẩm.
 • Định giá (Price).
 • Vị trí phổ biến (Place).
 • Xúc tiến (Promotion).
 • Quan trắc marketing và dự báo (маstеr-class).
 • Маrrketing dịch vụ

Quản trị nguồn nhân lực

 • Nhập môn quản trị nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Thích ứng nhân sự
 • Đánh giá và sát hạch nhân sự. Quản lý hiệu quả công việc nhân sự.
 • Phát triển tiềm năng nhân sự và đào tạo nhân sự
 • Hệ thống khen thưởng: xây dựng hệ thống bổ chính trong công ty hiện đại

Kiểm kê và báo cáo

 • Các dạng kiểm kê trong tổ chức. Nhập môn Các chuẩn quốc tế báo cáo tài chính.
 • Các dạng kiểm kê trong tổ chức. Nhập môn Các chuẩn quốc tế báo cáo tài chính.
 • Báo cáo kế toán.Các văn bản sơ cấp và hoạt động thỏa thuận trong kiểm kê kế toán
 • Thuế suất đối với nhà quản trị
 • Xây dựng hệ thống kiểm kê quản lý
 • Ngân sách và kiểm soát chi phí

Quản trị chiến lược

 • Nhập môn quản trị chiến lược
 • Phân tích chiến lược môi trường bên ngoài và bên trong của tổ chức
 • Xây dựng và hình thức hóa chiến lược
 • Các loại chiến lược cơ sở
 • Quản trị thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu quả của nó
 • Từ cạnh tranh đến chiến lược “Đại dương xanh”

Marketing chiến lược

 • Nhập môn marketing chiến lược
 • Chiến lược marketing chức năng
 • Sự đa dạng các cách tiếp cận phân đoạn (master-class)
 • Định vị. Tốt hơn — nghĩa là, bằng cách khác! (master-class)
 • Marketing công nghiệp (master-class)
 • Nghiên cứu marketing*.
 • Kế hoạch marketing
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing
 • Thương hiệu và vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty (master-class)
 • Event-marketing

Quản trị tác nghiệp

 • Nhập môn quản trị tác nghiệp
 • Thiết kế hàng hóa và dịch vụ
 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị chuỗi giao hàng
 • Bố trí và chất tải các đối tượng sản xuất và dịch vụ. Quản trị chuỗi
 • Mô tả và đổi mới công nghệ các quá trình kinh doanh

Quản trị thay đổi

 • Sự đa dạng các cách tiếp cậnđối với vấn đề thay đổi tổ chức
 • Phân tích tính sẵn sàng của tổ chức tiến hành thay đổi
 • Cách tiếp cận quá trình cho quản trị thay đổi (theo J.Коттеr và D.Coen)
 • Quản trị đối kháng thay đổi.
 • Quản trị thay đổi và văn hóa công ty. Chính sách và tư tưởng thay đổi

Công nghệ thông tin cho nhà quản trị

 • Công nghệ thông tin trong quản trị: nhập môn
 • Phân loại các công nghệ thông tin
 • Quản lý các hệ thống thông tin

Các khóa học đặc biệt

 • Quản lý dự án
 • Quản lý rủi ro
 • Hệ thống quản lý dự án doanh nghiệp
 • Quản lý tri thức
 • Đánh giá các dự án đầu tư
 • Lên kế hoạch công việc nhân viên
 • Quản lý đổi mới
 • Phương pháp quản lý dự án phi truyền thống
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Tương tác với các chuyên gia tư vấn bên ngoài
 • Xây dựng một hệ thống PR nội bộ công ty
 • Đặc thù của quản lý nhân sự trong kinh doanh theo định hướng - dự án
 • Thuê ngoài: Rủi ro và cơ hội
 • Cơ sở pháp lý về quản lý sở hữu trí tuệ tại Liên bang Nga

Loại hình đào tạo:

 • từ xa

Học phí

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm) là 80 900 000 VND 105 900 000 VND105 900 000 VND.

Yêu cầu đối với thí sinh

Bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ)

Trên 02 năm kinh nghiệm làm việc

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình MBA và bảo vệ đồ án tốt nghiệp mỗi một học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng:

 1. Bằng quốc gia về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học), chứng nhận được cấp trình độ chuyên môn bổ sung «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»;
 2. Diplom bậc Master of Business Administration bằng tiếng Anh với biểu tượng UNESCO, cũng như phụ lục Diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.