MBA Small Business

Từ năm 2009 các thăm dò ý kiến, được tiến hành bởi MBS trong số các nhà quản trị được mướn, xác định một cách ổn định dự định của hơn 40% số học viên của chúng tôi khởi đầu các dự án kinh doanh riêng và đánh giá sức mình như người chủ kinh doanh tương lai. Hơn thế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh tế của các nước phát triển. Chính vì thế mà ở Nga và SNG có tiềm năng tăng trưởng ẩn trong lĩnh vực này, bởi vì thống kê chỉ ra rằng ở Liên bang Nga dưới 1% các công ty thực thi các chiến lược sỏ thích riêng thành đạt, trong khi đó ở các nước phát triển hầu như lốn hơn gấp 20 lần. Mặt khác, mưc độ sẵn sàng «xuất phát», mức độ «lạc quan trong» ở mọi người, xem xét khả năng tương tự ở Liên bang Nga, rất thấp.

Chính vì thế MBS giới thiệu cho bạn chương trình đào tạo đối với những người chủ hiện tại và tương lai của các công ty không lớn, nó cho phép bạn tập trung vào việc đánh giá các khả năng và rủi ro của các dự án – Start Up, làm quen với các công cụ xúc tiến ít ngân sách, các khuyến nghị thiết lập các nhóm hiệu quả, các cách tiếp cận tìm kiếm các sở thích riêng hiệu quả, đặc thù của các dự án outsourcing và franchising và một loạt các dự án khác. Trong quá trình học bạn có thể «tới thăm» web-seminars của các nhà thực hành và mentors trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp trẻ và đổi mới.

Mỗi một học viên có thể xây dựng dự án kinh doanh của mình trong quá trình học và trình bày kế hoạch kinh doanh với phần lý thuyết và nghiên cứu được củng cố theo một trong các thành phần cơ sở khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, cũng nhửu dụng các khả năng của hệ thống đào tạo từ xa để tiến hành các nghiên cứu marketing trên cơ sỏ hội doanh nghiệp các học viên tốt nghiệp và các học viên của chúng tôi.

Thực tế, giai đoạn bảo vệ kế hoạch kinh doanh của bạn, và một mặt – đồ án tốt nghiệp sẽ là crash test ý tưởng và kế hoạch kinh doanh của bạn cho thực thi nó.

Tất cả những ai vào học theo chương trình, có thể được các chuyên gia - thực hành của công ty Legal Bridge phụ đạo riêng về các vấn đề thuế, kế toán, luật kinh doanh (bạn có thể nhận được các câu trả lời viết cho 5 câu hỏi được diễn đạt rõ ràng).

Kết quả học, bạn:

 • sẽ có thể xây dựng được hệ thống quản lý hiệu quả công ty bạn và tiếp cận một cách hệ thống giải quyết các nhiệm vụ quản lý;
 • nghiên cứu các công cụ marketing truyền thống và hiện đại, kể cả các công cụ ít ngân sách;
 • có thể làm quen với kinh nghiệm của các học viên cùng khóa của bạn và các chuyên gia – thực hành trong quản lý các công ty vừa và nhỏ, giải quyết các vấn đề thu hút các tài nguyên tài chính và phi tài chính, xây dựng image của người sử dụng lao động hớp dẫn,v.v;
 • nắm được các công cụ xây dựng và thực thi các chiến lược hiệu quả, kể cả các chiến lược sở hữu riêng;
 • sẽ học được cách định giá sở hữu hạ tầng cơ sỏ, nghiên cứu các cách tiếp cận hiên đại lựa chọn kiến trúc tối ưu của hệ thống thông tin;
 • sẽ được các chuyên gia-thực hành phụ đạo về các vấn đề luật kinh doanh, thuế, kế toán;
 • có thể xây dựng được kế hoạc kinh doanh cho dự án của bạn trong quá trình học.

Ai nên chọn chính chương trình đào tạo này?

 • Những ai đang lên kế hoach thay vai trò của người quản trị được mướn bởi người chủ doanh nghiệp riêng
 • Các nhà quản trị, khao khát trở thành người đứng đầu các hướng kinh doanh và các dự án kinh doanh mới.

Hãy làm quen với kế hoạch học tập của chương trình

MBA Small Business - Kế hoạch học tập

1. Kinh tế và luật

 • Quan hệ kinh tế quốc tế. Các công cụ tương tác. (Cơ sở môn học “Kinh doanh quốc tế”).
 • Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.
 • WTO. NHững thay đổi trong nền kinh tế Nga. Các cách phát triển. (Cơ sở môn học “Kinh doanh quốc tế”).
 • Cơ sở pháp lý của hoạt động thương mại.
 • Cơ sở an toàn kinh doanh*.

2.Kĩ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị

 • Am hiểu hoạt động của nhà quản trị.
 • Quản trị thời gian.
 • Các kĩ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Các kĩ năng phát biểu trước công chúng.
 • Tâm lý quan hệ công việc.
 • Image con người công việc.
 • Thủ lĩnh và ứng sử quyền lực.
 • Quản trị không stress.

3. Quản trị đại cương

 • Các phạm trù chính của quản trị. Cách tiếp cận tình huống trong quản trị. (Cơ sở môn học «Tiến hóa của suy luận quản lý. Quan điểm hệ thống đối với quản lý»).
 • Con người trong tổ chức. chức năng khích lệ.
 • Giao tiếp trong các tổ chức.
 • Xung đột và stress.
 • Xây dựng các cấu trúc tổ chức.
 • Xây dựng và ra các quyết định quản lý

4. Hành vi tổ chức

 • Nhập môn hành vi tổ chức. (Cơ sở môn học «Tiến hóa của suy luận quản lý. Quan điểm hệ thống đối với quản lý»).
 • Phương pháp luận phân tích hành vi tổ chức.
 • Các quá trình lĩnh hội và quản trị ấn tượng.
 • Cá nhân và các mục đích tâm lý.
 • Khích lệ lao động: các mô hình, phương thức và các vấn đề.
 • Xúi giục cá nhân và xúi giục tổ chức.
 • Động học nhóm.
 • Quyền lực,ảnh hưởng và thủ lĩnh trong tổ chức.

5. Tài chính trong tổ chức

 • Các nguồn tài chính. Giá của các tài nguyên tài chính. Thị trường tiền tệ.
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận trước thuế. Điểm không lỗ. Đòn bảy tác nghiệp.
 • Đánh giá các quyết định đầu tư. Chiết khấu.
 • Cấu trúc vốn. Giá vốn. Đòn bảy tài chính.
 • Vốn lưu động riêng. Quản lý vốn lưu động.
 • Kế hoạch và dự báo tài chính.

6. Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

 • Các loại hình nghiên cứu trong quản trị. Nghiên cứu chất lượng.
 • Nghiên cứu định lượng. Sử dụng các công cụ thống kê và dự báo khi ra quyết định.
 • Ra các quyết định hợp lý và sáng tạo*.
 • Suy luận đổi mới và tính sáng tạo trong kinh doanh (маster-class).

7. Marketing đại cương

 • Cơ sở marketing và quan điểm marketing hiện đại.
 • Tìm kiếm khách hàng «сủa mình». Quản trị quan hệ tương hỗ với người tiêu dùng.
 • Vòng đời và định vị hàng hóa. Danh mục sản phẩm.
 • Định giá (Price).
 • Vị trí phổ biến (Place).
 • Xúc tiến (Promotion).
 • Quan trắc marketing và dự báo (маstеr-class).
 • Маrrketing dịch vụ.

8. Quản trị nguồn nhân lực

 • Nhập môn quản trị nhân sự.
 • Tuyển dụng nhân sự.
 • Thích ứng nhân sự.
 • Đánh giá và sát hạch nhân sự. Quản lý hiệu quả công việc nhân sự.
 • Phát triển tiềm năng nhân sự và đào tạo nhân sự.
 • Hệ thống khen thưởng: xây dựng hệ thống bổ chính trong công ty hiện đại.
 • Quản lý theo thẩm quyền (master-class).
 • Trung tâm đào tạo như là công cụ phát triển công danh (master-class).
 • Tuyển chọn người thay thế: công cụ của nhà quản trị trực tuyến (master-class).
 • Chiến lược quản trị nhân sự. Quản trị văn hóa công ty. (master-class).

9. Kiểm kê và báo cáo

 • Các dạng kiểm kê trong tổ chức. Nhập môn Các chuẩn quốc tế báo cáo tài chính.
 • Phản ảnh các sự kiện hoạt động kinh tế trên các tài khoản kiểm kê kế toán theo chuẩn Nga.
 • Báo cáo kế toán.Các văn bản sơ cấp và hoạt động thỏa thuận trong kiểm kê kế toán.
 • Thuế suất đối với nhà quản trị.
 • Xây dựng hệ thống kiểm kê quản lý.
 • Kiểm kê quản lý và ra quyết định.
 • Ngân sách và kiểm soát chi phí.

10. Quản trị chiến lược

 • Nhập môn quản trị chiến lược.
 • Phân tích chiến lược môi trường bên ngoài và bên trong của tổ chức.
 • Xây dựng và hình thức hóa chiến lược.
 • Các loại chiến lược cơ sở.
 • Quản trị thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu quả của nó.
 • Từ cạnh tranh đến chiến lược Đại dương xanh*
 • Hoạch định – kinh doanh*

11. Marketing chiến lược

 • Nhập môn marketing chiến lược
 • Chiến lược marketing chức năng
 • Sự đa dạng các cách tiếp cận phân đoạn (master-class)
 • Định vị. Tốt hơn — nghĩa là, bằng cách khác! (master-class)
 • Marketing công nghiệp (master-class)
 • Nghiên cứu marketing*.
 • Kế hoạch marketing
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing
 • Quan điểm marketing quốc tế
 • Thương hiệu và vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty (master-class)
 • Event-marketing (master-class).

12. Quản trị tác nghiệp

 • Nhập môn quản trị tác nghiệp
 • Thiết kế hàng hóa và dịch vụ
 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị chuỗi giao hàng
 • Bố trí và chất tải các đối tượng sản xuất và dịch vụ. Quản trị chuỗi
 • Tư vấn tác nghiệp. Mô tả và đổi mới công nghệ các quá trình kinh doanh*
 • Logistics kho hàng (master-class)

13. Quản trị thay đổi

 • Sự đa dạng các cách tiếp cậnđối với vấn đề thay đổi tổ chức
 • Phân tích tính sẵn sàng của tổ chức tiến hành thay đổi
 • Cách tiếp cận quá trình cho quản trị thay đổi (theo J.Коттеr và D.Coen)
 • Quản trị đối kháng thay đổi.
 • Quản trị thay đổi và văn hóa công ty. Chính sách và tư tưởng thay đổi
 • Coaching như là công cụ quản trị thay đổi (master-class).
 • Quan hệ tương tác với các nhà tư vấn ngoài (master-class)

14. Công nghệ thông tin cho nhà quản trị

 • Công nghệ thông tin trong quản trị: nhập môn
 • Phân loại các công nghệ thông tin
 • Quản lý các hệ thống thông tin

15. Сác môn học chuyên ngành

 • Xây dựng chiến lược sở thích riêng hiệu quả
 • Quản trị rủi ro
 • Thương mại điện tử và marketing-internet
 • Cơ sỏ kinh doanh
 • Quản trị các nhóm ảo
 • Quản trị kiến trúc các hệ thống thông tin – giao tiếp trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Quản trị dự án franchising
 • Xúc tiến các sản phẩm/dịch vụ trong các mạng xã hội
 • Outsourcing: các rủi ro và khả năng
 • Quản trị mua hàng. Tối ưu hóa chuỗi giao hàng.
 • Quản trị các dự án Start Up

Loại hình đào tạo:

 • từ xa

Học phí

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm) là 80 900 000 VND 105 900 000 VND105 900 000 VND.

Yêu cầu đối với thí sinh

Bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ)

Trên 02 năm kinh nghiệm làm việc

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình MBA và bảo vệ đồ án tốt nghiệp mỗi một học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng:

 1. Bằng quốc gia về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học), chứng nhận được cấp trình độ chuyên môn bổ sung «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»;
 2. Diplom bậc Master of Business Administration bằng tiếng Anh với biểu tượng UNESCO, cũng như phụ lục Diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.