MBA Start

MBA Start — chương trình đào tạo từ xa theo tiêu chuẩn MBA General, hiêu quả cao của chương trình được đảm bảo nhờ sử dụng rộng rãi các bài giảng video, cũng như một loạt các giải pháp học tập tích cực khác, cho phép đào tạo từ xa cận gần tối đa với đào tạo chính quy (videoconference, hội thảo trên mạng, hội thảo tranh luận, được tiến hành trên cở sở các diễn đàn cho các mini-nhóm, cộng đồng chức năng và khu vực,v.v.).

Chương trình đào tạo MBA Start được xây dựng với sự tham gia của các chuyên gia-thực hành có kinh nghiệm thực tế quản lý công ty hàng đầu trên thị trường Nga và nước ngoài, và các nhà doanh nghiệp thành đạt với những cách tiếp cận mới trong quản lý kinh doanh riêng.

MBA Start – chương trình học tập định hướng thực tế, tương ứng với chuẩn thế giới MBA General và chứa đựng các kết quả của các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực kinh doanh, các dữ liệu thực và các lời giải thực tế. Trở thành học viên của chương trình này bạn sẽ nhận được truy cập tới cơ sở kiến thức quy mô nhất và kinh nghiệm, được tích lũy của các công ty thành đạt Nga và nước ngoài trong vòng hàng chục năm hoạt động. chúng tôi tin rằng, MBA Start có thể giúp bạn đạt được các mục đích tham vọng và thăng tiến công danh tối đa.

Chương trình MBA Start — đó là:

 • Đào tạo từ xa từ điểm bất kỳ trên thế giới;
 • Thời gian biểu linh hoạt với tiếp cận tới tất cả các tài liệu học tập 24 giờ trong ngày đêm vào thời gian thuận tiện cho bạn;
 • Sự trợ giúp cá nhân của các giáo viên hướng dẫn trong toàn bộ quá trình học;
 • Các bài giảng được cấu trúc chuyên sâu dưới dạng video, chuyển tải hiệu ứng có mặt chính quy trong các giờ học;
 • Giao tiếp với các chuyên gia hàng đầu trong các hội thảo thường kỳ trên mạng;
 • Mạng xã hội để giao tiếp với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau — các học viên đã tốt nghiệp và các học viên của MTI;
 • Diplom quốc gia MBA, diplom quốc tế và Diploma Supplement;
 • Các chi phí tài chính và thời gian cho học tập được giảm thiểu.

Các khả năng nào sẽ mở ra cho bạn khi học tại MTI?

 • Học cách suy luận trong các phạm trù của nhà quản lý cao cấp, CEO;
 • Hoàn thiện các kỹ năng quản lý đến mức hiệu quả nhất;
 • Thấy được công ty như là hệ thống các quá trình và chức năng gắn kết nhau;
 • Bổ sung các kiến thức thiếu và đổi mới các kiến thức đã có;
 • Sử dụng những tài liệu và kiến thức nhận được để dạy những người khác;
 • Giải quyết các vấn đề cụ thể trong các buổi phụ đạo với các giảng viên và các học viên cùng khóa;
 • Nhận được các ý tưởng mới và khích lệ để thực thi chúng;
 • Được thể hiện toàn bộ trong kinh doanh riêng của mình;
 • Vượt ra khỏi giới hạn làm việc cổ hủ và thăng tiến trên con đường công danh;

Việc đào tạo theo chương trình MBA Start được hiểu là quá trình nhận được các kiến thức lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực quản trị, marketing, kinh tế và tài chính.

Các học viên đã qua đào tạo tại Moscow Business School theo chương trình MBA Start, hoàn toàn được sắn sàng cho hoạt động quản lý và có khả năng giải quyết các nhiệm vụ bất kỳ: từ khích lệ đúng nhân sự đến xây dựng chiến lược dài hạn chính sách thị trường của công ty, từ việc điều hòa các quan hệ trong công ty đến việc gây dựng kinh doanh quốc tế, từ việc thực hiện giao dịch thư tín kinh doanh đến việc đầu tư thành thạo.

Kết quả học tập theo chương trình MBA Start:

 • Hình thành được thế giới quan quản lý, sắn sàng làm việc bình đẳng với các chuyên gia lành nghề nhất;
 • Sắn sàng giải quyết các vấn đề hệ thống và phức tạp, đứng trước một công ty hiện đại;
 • Nâng cao giá trị kinh nghiệm làm việc đã có trước khi vào học theo chương trình;
 • Phát triển các kỹ năng kinh doanh và kỹ xảo vận dụng các nguyên tắc cơ bản quản lý con người và nhóm;
 • Sắn sàng và biết nhận về mình trách nhiệm phát triển kinh doanh;
 • Hiểu được các nguyên tắc cơ bản quản lý mình và quản lý thời gian của mình;
 • Phát triển sự hiểu biết thông thạo cơ sở về quản trị chiến lược và tác nghiệp, quản trị các dự án, kiểm kê và báo cáo, quản trị thay đổi;
 • Biết được các phương pháp tiến hành nghiên cứu định tính và định lượng;
 • Hiểu được cơ sở căn bản hoạt động của kinh doanh và kinh tế thị trường.

Chuyên môn của các học viên tốt nghiệp MBA Start

Những người, tốt nghiệp khóa học toàn phần theo chương trình đào tạo MBA Start và nhận được diplom MBA, đều sắn sàng thực hiện các chức năng của nhà quản trị cao cấp và trung cấp. Các học viên tốt nghiệp sẽ có các kiến thức, kỹ năng và thế giới quan tương ứng, dựa trên sự hiểu biết sâu các đặc điểm của nền kinh tế thị trường và các khả năng của nó, các chức năng và vai trò kinh tế của nhà nước, nhận thức trách nhiệm xã hội của kinh doanh và trung thành với các chuẩn mực đạo đức văn minh thực hiện nó.

Trong lĩnh vực quản trị các học viên tốt nghiệp sẽ hiểu được bản chất của kinh doanh và quản trị chiến lược trong điều kiện thị trường; có khả năng xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức; phân tích các mặt mạnh và mặt yếu của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh, trên cơ sở đó xây dựng được chiến lược tổ chức và tổ chức việc vận dụng nó, nắm được công cụ phân tích hiện đại của quản trị, phương pháp luận tiếp cận hệ thống tới tổ chức, các phương pháp định lượng trong quản lý, các phương pháp chẩn đoán, phân tích và giải quyết vấn đề, cũng như các phương pháp ra quyết định và thực thi chúng trên thực tế. Học viên tốt nghiệp MBA Start có thể phân tích thành thạo cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp, xây dựng cấu trúc, thích hợp với chiến lược, mục tiêu và nhiệm vụ, các điều kiện hoạt động bên trong và bên ngoài, thực hiện việc phân phối các quyền hạn và trách nhiệm trên cơ sở phân cử, có kiến thức và kỹ năng để quản lý hiệu quả con người trong các tổ chức trên cơ sở các quan điểm hiện đại về hành vi tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, có khả năng hoạch định chúng, tổ chức công tác cán bộ, thực hiện khích lệ hiệu quả nhân sự.

Trong lĩnh vực marketing học viên tốt nghiệp biết hoạch định các giải pháp marketing trong gắn kết với chiến lược của doanh nghiệp, cũng như ở mức tác nghiệp, tổ chức hoạt động marketing, kiểm soát hiệu quả nó, đảm bảo sử dụng hợp lý các tài nguyên trong lĩnh vực marketing. Có chuyên môn cần thiết để phân tích thị trường và tình hình thị trường, nghiên cứu các hành vi của người tiêu dùng, biết đánh giá khả năng cạnh tranh sản phẩm và xây dựng các giải pháp đảm bảo cho nó, tích cực sử dụng việc định giá trong chính sách cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức cầu, bán hàng, lưu thông hàng hóa hiệu quả, đảm bảo xúc tiến hàng hóa ra thị trường, thiết lập các mạng lưới phân phối sản phẩm, có khả năng sử dụng quảng cáo, các phương tiện thông tin đại chúng để hình thành ý kiến xã hội tốt (image) về công ty và các hàng hóa của công ty nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Trong lĩnh vực kinh tế học viên tốt nghiệp nắm được các kiến thức cần thiết, hiểu được cơ chế hoạt động của thị trường và hành vi kinh tế của các nhà sản xuất và người tiêu dùng, biết thiết lập các mục tiêu kinh tế và chiến lược của công ty, đánh giá các chi phí sản xuất từ góc độ quản lý, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với các nhân tố kinh tế vĩ mô và vi mô, hiểu được các xu hướng hiện đại của kinh tế thế giới từ góc độ phát triển kinh tế Nga, định hướng được trong các vấn đề cạnh tranh quốc tế. Là người nắm được các kiến thức và kỹ năng cơ bản của hoạt động của kinh tế đối ngoại, bao gồm làm việc với các đối tác nước ngoài, thực hiện các tác nghiệp kinh tế đối ngoại và tổ chức kinh doanh quốc tế.

Trong lĩnh vực tài chínhhọc viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có các kiến thức tài chính sâu và nắm được cơ sở của quản trị tài chính, biết xây dựng và thực hiện chính sách đầu tư, phân tích và lựa chọn các dự án đầu tư, tổ chưc hiên thực chúng trên thực tế.

Học viên tốt nghiệp biết tổ chức thời gian của mình, tiến hành tự phân tích và tụ quản trị, có khả năng làm việc trong nhóm, giao tiếp hiệu quả, giao dịch thư tín kinh doanh. Nắm được nghệ thuật thuyết trình và tiến hành đàm phán.

Hãy làm quen với kế hoạch học tập của chương trình

Kế hoạch học tập МВА Start

Học theo môdul — phương pháp tổ chức quá trình học tập trên cơ sở biểu diễn môdul-khối thông tin học tập.

Các môdul được xây dựng dưới dạng tập hợp các học phần từ các môn học khác nhau, được liên kết theo dấu hiệu chuyên đề. Các liên hệ logic của chúng tạo cơ sở để nhận được các kỹ năng chuyên môn nhất định.

Kế hoạch học tập chương trình МВА Start gồm 15 môdul:

1. Kinh tế và luật

 • Quan hệ kinh tế quốc tế. Các công cụ tương tác. Cơ sở môn học “Kinh doanh quốc tế”.
 • Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.
 • WTO. NHững thay đổi trong nền kinh tế Nga. Các cách phát triển. Cơ sở môn học “Kinh doanh quốc tế”.
 • Cơ sở pháp lý của hoạt động thương mại.
 • Cơ sở an toàn kinh doanh*.

2. Kĩ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị

 • Am hiểu hoạt động của nhà quản trị.
 • Quản trị thời gian.
 • Các kĩ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Các kĩ năng phát biểu trước công chúng.
 • Tâm lý quan hệ công việc.
 • Image con người công việc.
 • Thủ lĩnh và ứng sử quyền lực.
 • Quản trị không stress.

3. Quản trị đại cương

 • Các phạm trù chính của quản trị. Cách tiếp cận tình huống trong quản trị. Cơ sở môn học «Tiến hóa của suy luận quản lý. Quan điểm hệ thống đối với quản lý».
 • Con người trong tổ chức. Chức năng khích lệ.
 • Giao tiếp trong các tổ chức.
 • Xung đột và stress.
 • Xây dựng các cấu trúc tổ chức.
 • Xây dựng và ra các quyết định quản lý

4. Hành vi tổ chức

 • Nhập môn hành vi tổ chức. Cơ sở môn học «Tiến hóa của suy luận quản lý. Quan điểm hệ thống đối với quản lý».
 • Phương pháp luận phân tích hành vi tổ chức.
 • Các quá trình lĩnh hội và quản trị ấn tượng.
 • Cá nhân và các mục đích tâm lý.
 • Khích lệ lao động: các mô hình, phương thức và các vấn đề.
 • Xúi giục cá nhân và xúi giục tổ chức.
 • Động học nhóm.
 • Quyền lực,ảnh hưởng và thủ lĩnh trong tổ chức.

5. Tài chính trong tổ chức

 • Các nguồn tài chính. Giá của các tài nguyên tài chính. Thị trường tiền tệ.
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận trước thuế. Điểm không lỗ. Đòn bảy tác nghiệp.
 • Đánh giá các quyết định đầu tư. Chiết khấu.
 • Cấu trúc vốn. Giá vốn. Đòn bảy tài chính.
 • Vốn lưu động riêng. Quản lý vốn lưu động.
 • Kế hoạch và dự báo tài chính.*

6. Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

 • Các loại hình nghiên cứu trong quản trị. Nghiên cứu chất lượng.
 • Nghiên cứu định lượng. Sử dụng các công cụ thống kê và dự báo khi ra quyết định.
 • Ra các quyết định hợp lý và sáng tạo*.
 • Suy luận đổi mới và tính sáng tạo trong kinh doanh (маster-class).

7. Marketing đại cương

 • Cơ sở marketing và quan điểm marketing hiện đại.
 • Tìm kiếm khách hàng «сủa mình». Quản trị quan hệ tương hỗ với người tiêu dùng.
 • Vòng đời và định vị hàng hóa. Danh mục sản phẩm.
 • Định giá (Price).
 • МVị trí phổ biến (Place).
 • Xúc tiến (Promotion).
 • Quan trắc marketing và dự báo (маstеr-class).
 • Маrketing dịch vụ.

8. Quản trị nguồn nhân lực

 • Nhập môn quản trị nhân sự.
 • Tuyển dụng nhân sự.
 • Thích ứng nhân sự.
 • Đánh giá và sát hạch nhân sự. Quản lý hiệu quả công việc nhân sự.
 • Phát triển tiềm năng nhân sự và đào tạo nhân sự.
 • Hệ thống khen thưởng: xây dựng hệ thống bổ chính trong công ty hiện đại.
 • Quản lý theo thẩm quyền (master-class).*
 • Trung tâm đào tạo như là công cụ phát triển công danh (master-class).
 • Tuyển chọn người thay thế: công cụ của nhà quản trị trực tuyến (master-class).
 • Chiến lược quản trị nhân sự. Quản trị văn hóa công ty. (master-class).

9. Kiểm kê và báo cáo

 • Các dạng kiểm kê trong tổ chức. Nhập môn Các chuẩn quốc tế báo cáo tài chính.
 • Phản ảnh các sự kiện hoạt động kinh tế trên các tài khoản kiểm kê kế toán theo chuẩn Nga.
 • Báo cáo kế toán.Các văn bản sơ cấp và hoạt động thỏa thuận trong kiểm kê kế toán.
 • Thuế suất đối với nhà quản trị.*
 • Xây dựng hệ thống kiểm kê quản lý.
 • Kiểm kê quản lý và ra quyết định.
 • Ngân sách và kiểm soát chi phí.

10. Quản trị chiến lược

 • Nhập môn quản trị chiến lược.
 • Phân tích chiến lược môi trường bên ngoài và bên trong của tổ chức.
 • Xây dựng và hình thức hóa chiến lược.
 • Các loại chiến lược cơ sở.
 • Quản trị thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu quả của nó.
 • Từ cạnh tranh đến chiến lược Đại dương xanh*
 • Hoạch định – kinh doanh*

11. Marketing chiến lược

 • Nhập môn marketing chiến lược
 • Chiến lược marketing chức năng
 • Sự đa dạng các cách tiếp cận phân đoạn (master-class)
 • Định vị. Tốt hơn — nghĩa là, bằng cách khác! (master-class)
 • Marketing công nghiệp (master-class)
 • Nghiên cứu marketing*
 • Kế hoạch marketing
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing
 • Quan điểm marketing quốc tế
 • Thương hiệu và vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty (master-class)
 • Event-marketing (master-class).

12. Quản trị tác nghiệp

 • Nhập môn quản trị tác nghiệp
 • Thiết kế hàng hóa và dịch vụ
 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị chuỗi giao hàng
 • Bố trí và chất tải các đối tượng sản xuất và dịch vụ. Quản trị chuỗi
 • Tư vấn tác nghiệp. Mô tả và đổi mới công nghệ các quá trình kinh doanh*
 • Logistics kho hàng (master-class)

13. Quản trị thay đổi

 • Sự đa dạng các cách tiếp cậnđối với vấn đề thay đổi tổ chức
 • Phân tích tính sẵn sàng của tổ chức tiến hành thay đổi
 • Cách tiếp cận quá trình cho quản trị thay đổi (theo J.Коттеr và D.Coen)
 • Quản trị đối kháng thay đổi.
 • Quản trị thay đổi và văn hóa công ty. Chính sách và tư tưởng thay đổi
 • Coaching như là công cụ quản trị thay đổi (master-class)
 • Quan hệ tương tác với các nhà tư vấn ngoài (master-class)

14. Công nghệ thông tin cho nhà quản trị

 • Công nghệ thông tin trong quản trị: nhập môn
 • Phân loại các công nghệ thông tin
 • Quản lý các hệ thống thông tin

15. Сác môn học đặc biệt

 • Quản trị dự án
 • Nhập môn quản trị rủi ro
 • Thương mại điện tử và marketing-internet
 • Quản trị giá kinh doanh
 • Quản trị đổi mới
 • Sản xuất tiết kiệm. Công nghệ Кaizen.
 • Anh ngữ chuyên ngành kinh doanh
 • Công nghệ kiếm việc làm

Một loạt các môn học đặc biệt được tiến hành thường kỳ dưới dạng hội thảo trên mạng và videoconference: hoàn thiện các kỹ năng tiến hành đàm phán và bán hàng, nghi thức kinh doanh, các công nghệ hiên đại quản trị các dự án và các quá trình, các xu hướng hiện đại quản trị nhân sự, v.v.

Làm việc với các đồ án môn học hiện thời và đồ án tốt nghiệp — 300 giờ

 • Giới thiệu, thảo luận và bảo vệ bài tập/đồ án tốt nghiệp theo tất cả các môdul
 • Tham gia vào các hội thảo tranh luận trên mạng và các videoconference trong không gian diễn đàn của ĐTTX
 • Làm trắc nghiệm theo 15 môdul của chương trình (mỗi một moodul trả 4 trắc nghiệm trừ môdul 6 và môdul 15).
 • Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

* Trong phụ lục diplom sẽ liệt kê các môn học với chính tên gọi, như của 14 môdul cơ sở, cộng với một loạt các môn học, được đánh dấu *.

Yêu cầu đối với thí sinh:

 • Đã tốt nghiệp đại học;
 • Kinh nghiệm làm việc trên 2 năm.

Các loại hình đào tạo và học phí

Loại hình đào tạo — từ xa, học phí — 59 900 000 VND 100 900 000 VND100 900 000 VND

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm).

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình MBA Start và bảo vệ đồ án tốt nghiệp mỗi một học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng:

 1. Bằng quốc gia về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học), chứng nhận được cấp trình độ chuyên môn bổ sung «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»;
 2. 2. Diplom bậc Master of Business Administration bằng tiếng Anh với biểu tượng UNESCO, cũng như phụ lục Diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.