Thông tin cho phụ huynh

Giáo dục đại học – một trong những con đường có thể và cần phải dẫn dắt học sinh tốt nghiệp phổ thông trẻ hay trường cao đẳng tới tương lai thành đạt. Ngày nay các trường đại học đưa ra các loại hình đào tạo, đòi hỏi người học nhất thiết phải có mặt trong các giờ học tại các giảng đường. Tuy nhiên nhiều sinh viên thích kết hợp việc học trong trường đại học với hoạt động lao động, hơn nũa họ muốn có cả thời gian cho giải trí. Để công việc và nghỉ ngơi không ảnh hưởng đến quá trình học tập, chỉ cần chuyển các giờ học sang thời gian thuận tiện cho sinh viên. Ví dụ như nhờ công nghệ đào tạo từ xa.

Moscow Technological Institute “MTI” đưa ra các chương trình đào tạo từ xa đổi mới, cho phép học các môn tương ứng với kế hoạch được đề ra, nhưng theo thời gian biểu tương đối tự do, tham gia vào các buổi dự thảo thực tế, tiếp xúc với các giảng viên và các sinh viên cùng khóa trong lớp học ảo (qua hội thảo trên mạng). Việc học mỗi một môn của khóa học đã chọn bát buộc phải hoàn tất bằng trả kiểm tra hay trả thi, và chỉ cho phép các sinh viên đã thực hiện tất cả các bài kiểm tra giữa kỳ được trả.

Đào tạo từ xa là loại hình đào tạo khắt khe hơn, cho phép học liên tiếp các học trình và được chuyển sang học trình mới chỉ khi đã trả xong học trình trước. Các sinh viên chỉ có thể trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm trong trường hợp nếu các sinh viên đã tự học theo các giáo trình. Các chương trình đào tạo từ xa – đó là cách tiếp cận cá nhân, đảm bảo bắt buộc phải học tất cả các tài liệu của khóa học.

Lịch trình trả các bài kiểm tra, kiểm tra và thi bạn có thể biết được bất kỳ lúc nào ở văn phòng trên trang web riêng trên mạng Internet. Ngoài ra loại hình đào tạo từ xa tạo ra khả năng đặc biệt cho các bậc phụ huynh lo lắng cho kết quả học tập của con em mình. Khi vào học tại MTI sinh viên sẽ tiếp cận được vào từng phòng học riêng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo, còn các bậc phụ huynh – biết được các kết quả đánh giá và thông tin về các kỳ kiểm tra và thi sắp tới.

Cho đến ngày hôm nay trường Moscow Technological Institute “MTI” - trường đại học Mat-xcơ-va lớn nhất đang thực hành ứng dụng các công nghệ hiện đại trong giáo dục đào tạo, và là trường đại học duy nhất do chính phủ Liên bang Nga và UNESCO thành lập để hợp nhất mọi nỗ lực quốc tế, quốc gia và khu vực trong việc hoàn thiện và phát triển đào tạo giáo dục công nghệ. Chính phủ thành phố Mat-xcơ-va đang hỗ trợ tích cực MTI trong lĩnh vực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và tối ưu hóa cơ sở công nghệ đào tạo từ xa. MTI có giấy phép được quyền tiến hành hoạt động giáo dục đào tạo và ủy quyền đặc mệnh trên lãnh thổ Liên bang Nga cấp phát văn bằng đào tạo chuẩn quốc gia.

Sau khi tốt nghiệp đào tạo theo các chương trình cử nhân tại MTI các học viên tốt nghiệp sẽ nhận được phụ lục bằng chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), cho phép được làm việc theo chuyên ngành ở châu Âu và châu Mỹ, cũng như diplom Cử nhân quốc gia và phụ lục diplom của Liên bang Nga.

Ngoài ra, trong trường có chương trình hỗ trợ tạo việc làm, cho phép mỗi một học viên tốt nghiệp tìm được việc làm xứng đáng cho mình ngay sau khi tốt nghiệp.