Nhà quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Quản trị cơ sở dữ liệu hôm nay là một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất của đơn vị IT. Thực tế không thể tìm được hệ thống thông tin hay ứng dụng, ở dạng này hay dạng khacsmaf đã không sử dụng công nghệ quản lý các cơ sở dữ liệu.

Đại bộ phận các ứng dụng dịch vụ, đặc biệt là phân bố, sử dụng các cơ sở dữ liệu để cất giữ không chỉ thông tin sử dụng, mà còn thông tin công vụ và cấu hình. Vì thế, thực tế các kỹ năng làm việc với các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là Microsoft SQL Server, sẽ giúp cho bất kỳ mottj chuyên gia IT nào nâng cao hiệu quả đáng kể công việc của mình và giá trị trên thị trường lao động.

Việc biết làm việc với các cơ sở dữ liệu, phân tích và xây dựng cấu trúc các nhu cầu cho phép nhiều nhà sử dụng và các nhà thiết kế các trình ứng dụng nâng cao hiệu quả làm việc với thông tin và rút ngắn thời gian ra quyết định kinh doanh đúng.

Trong trường hợp như vậy thì cái gì trong các cơ sở dữ liệu sẽ là nhiệm vụ cho nhà chuyên nghiệp? Có cực kỳ nhiều các nhiệm vụ mới và trọng trách – từ việc đảm bảo đồng bộ phân bố và khả năng truy cập cao đến việc ảo hóa và các ứng dụng ngoài. Còn một lĩnh vực mở rộng thẩm quyền – công nghệ tìm kiếm trí tuệ, phân tích và biểu diễn các dữ liệu (Business Intelligence, Data Mining, Smart Reporting)

Mục tiêu đào tạo
Lĩnh hội các kiến thức và các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ có thể quản trị các cơ sở dữ liệu, liên quan tới việc kế hoạch hóa, hiệu chỉnh và tối ưu hóa phần mềm dịch vụ (СУБД), cũng như cấu trúc, các đối tượng và nhu cầu của cơ sở dữ liệu.

Các loại học viên
Các chuyên gia, có kế hoạch học thiết kế và quản trị các cơ sở dữ liệu trên nền tảng của Microsoft SQL Server

Kiến thức và kỹ năng
Sau khi hoàn thành tốt chương trình học tập theo chuyên ngành «Nhà quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server» học viên có thể thực hiện các nghĩa vụ của chuyên gia, tương ứng với các yêu cầu của chuẩn chuyên môn «Nhà quản trị cơ sở dữ liệu» tới cấp chuyên môn 4 với chuyên ngành «Microsoft SQL Server»

Mối liên hệ với các môn học khác
Học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức và kỹ năng về kiến trúc của các hệ thống thông tin hiện đại, thiết bị, công nghệ mạng, an toàn thông tin và các hệ điều hành theo cấp phân loại 1-2 của chuẩn chuyên môn «Сhuyên gia về các hệ thống thông tin». Cũng như được cung cấp các kiến thức và các kỹ năng về các phương pháp luận hiện đại, các tiêu chuẩn và các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bổ sung
Các kiến thức và kỹ năng nhận được cho phép không chỉ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất phức tạp, mà khi muốn cho phép chuẩn bị tốt trả thi cấp chứng chỉ để nhận được vị thế chuyên gia và nhà chuyên nghiệp về quản trị các cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server – Microsoft Certified Technology Specialist и Microsoft Certified IT Professional với chuyên ngahf tương ứng được quốc tế công nhận.

Thời hạn và chế độ học
Thời hạn học theo chương trình gồm 934 giờ học (8—10 tháng), chế độ học 20—30 giờ mỗi tuần

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng) hay bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ,v.v.).

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Nhà quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.