Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính (Chief financial officer) – người lãnh đạo cấp top-management. Giám đốc tài chính xác định chính sách tài chính của công ty và chịu trách nhiệm về kế hoạch hóa và quản lý các luồng tiền, đảm bảo báo cáo kịp thời, xây dựng và thực hiện các giải pháp đảm bảo ổn định tài chính của doanh nghiệp, lãnh đạo công việc của các chuyên gia.

Người giám đốc tài chính thành đạt phải là người thận trọng, nhiệt tình, tự lập, có tu duy chiến lược, biết diễn đạt rõ các ý nghĩ của mình, là người thủ lĩnh, nhưng phải biết làm việc trong nhóm, ra các quyết định chín chắn và không sợ bị chịu trách nhiệm trước các quyết định của mình.

Giám đốc tài chính cần biết thành thạo các văn bản quy phạm pháp lý, các phương pháp phân tích thị trường tài chính, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của công ty, lập ngân sách và tổ chức công việc tài chính, quy trình thu hút đầu tư và vay vốn, tín dụng dài hạn và ngắn hạn, kiểm kê thuế, kế toán và thống kê, các hệ thống thông tin và tra cứu hiện đại trong lĩnh vực quản lý tài chính và kế toán,v.v.

Chương trình đào tạo từ xa văn bằng 2 chuyên nghiệp “Giám đốc tài chính” cho phép trang bị các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, các kĩ năng và thực hành mà không phải nghỉ hoạt động công tác. Khóa đào tạo sẽ liên kết các học viên với hệ thống các hội thảo trên mạng của trường Moscow Technological Institute «MTI» và sự trợ giúp toàn bộ của các giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp: trao đổi và phản biện các đồ án môn học, tiến hành các hội thảo điện tử, giải quyết các vấn đề trắc nghiệm của học viên.

Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu chính của chương trình đào tạo văn bằng 2 chuyên nghiệp theo chuyên ngành “Giám đốc tài chính” – cung cấp cho các học viên các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, tạo kĩ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị, kế hoạch hóa dài hạn và quản lý, dạy cách đánh giá và ra các quyết định đầu tư, làm quen với các quan điểm hiện đại quản trị các dự án, đổi mới công nghệ các quá trình quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro.

Học viên tốt nghiệp chương trình:
Các học viên tốt nghiệp có thể làm việc với chức vụ giám đốc tài chính ở các công ty Nga và nước ngoài.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Giám đốc tài chính
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.