Giám đốc quản trị nhân sự

Giám đốc quản trị nhân sự (Chief human resources officer, HR-Director) là một trong những cán bộ chủ chốt của công ty. Chức vụ này được hiểu ngầm là tuyển dụng và thuê nhân sự, khích lệ nhân sự, phát triển và đào tạo, săn lùng (huntering), thông qua ngân sách quản trị nhân sự với lãnh đạo cấp trên, tư vấn cho các lãnh đạo công ty về các vấn đề Bộ luật lao động, nghiệp vụ văn thư cán bộ, quan hệ với các cơ quan kiểm tra, cũng như giải quyết các vấn đề quan trọng chiến lược khác.

Dave Ulrich – nhà tư vấn nổi tiếng trong lĩnh vực quản trị nhân sự, khẳng định: “Chuyên gia quản trị nhân sự hiện đại cần phải biết thí nghiệm với các ý tưởng và quan điểm mới, quan sát kết quả các thí nghiệm đó và áp dụng đúng những phương pháp luận mới tại mỗi một vị trí làm việc mới”. Ngoài ra, “hoạt động trong lĩnh vực HR không phải chỉ gắn đặc thù công việc với cán bộ. Nhà quản trị nhân sự chuyên nghiệp cần phải nắm được cả tài chính, cả chiến lược và cả marketing”.

Sự thành công của bất kì kinh doanh nào cũng đều phụ thuộc trực tiếp vào sự am hiểu thông thạo của giám đốc quản trị nhân sự. Người lãnh đạo HR cần phải biết các văn bản quy chuẩn pháp lý, luật lao động, hệ thống các chuẩn mực lao động, các chuẩn và mẫu biểu thống nhất tài liệu cán bộ, tình hình thị trường nhân lực và các dịch vụ giáo dục đào tạo, biết làm việc một cách chuyên nghiệp với các nhà quản trị đồng cấp, tham gia xây dựng chiến lược phát triển công ty, bộ máy tổ chức công ty, văn hóa công ty, v.v.

Chương trình đào tạo từ xa văn bằng 2 chuyên nghiệp “Giám đốc quản trị nhân sự” cho phép trang bị các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, các kĩ năng và thực hành mà không phải nghỉ hoạt động công tác.

Khóa đào tạo sẽ liên kết các học viên với hệ thống các hội thảo trên mạng của trường Moscow Technological Institute «MTI» và sự trợ giúp toàn bộ của các giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp: trao đổi và phản biện các đồ án môn học, tiến hành các hội thảo điện tử, giải quyết các vấn đề trắc nghiệm của học viên.

Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu chính của chương trình đào tạo văn bằng 2 chuyên nghiệp theo chuyên ngành “Giám đốc quản trị nhân sự” – cung cấp cho các học viên các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, dạy các phương pháp xây dựng chiến lược hoạt động trong lĩnh vực quản trị nhân sự của công ty, làm quen với các đặc điểm quản lý cán bộ,đề xuất công cụ hiện đại, cần thiết để tuyển dụng chuyên nghiệp nhân sự, thích ứng và khích lệ nhân sự, đánh giá và phát triển.

Học viên tốt nghiệp chương trình:
Các học viên tốt nghiệp có thể làm việc với chức vụ giám đốc quản trị nhân sự ở các công ty Nga và nước ngoài.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Giám đốc quản trị nhân sự
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.