Giám đốc marketing

Giám đốc marketing (Chief Marketing Officer) – là cán bộ lãnh đạo cấp quản trị cao cấp. Các nhiệm vụ của giám đốc marketing bao gồm xây dựng chiến lược marketing, định giá, điều hành công việc của các chuyên gia, kiểm soát việc thực hiện các giải pháp marketing, ra các quyết định giá trị quan trọng, v.v.

Theo đinh nghĩa của Philip Kotler, “Marketing – đó là nghệ thuật và khoa học lựa chọn đúng thi trường hướng định, thu hút, duy trì và làm tăng thêm số lượng người tiêu dùng bằng cách làm cho người mua tin tưởng rằng, anh ta là giá trị cao nhất đối với công ty”, cũng như “quá trình được sắp xếp và hướng định nhận thức các vấn đề của người tiêu dùng và điều chỉnh hoạt động thị trường”.

Giám đốc marketing cần biết thông thạo các văn bản quy chuẩn pháp lý, các phương pháp nghiên cứu tình hình thị trường và xác định khả năng thanh toán của cầu, các đặc trưng, các đặc điểm và các tính chất tiêu dùng của sản phẩm, phân biệt nó với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài, các phương pháp làm việc với các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như biết áp dụng các kiến thức lý thuyết trên thực tế.

Chương trình đào tạo từ xa văn bằng 2 chuyên nghiệp “Giám đốc marketing” cho phép nhận được các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, các kĩ năng và thực hành mà không phải ngừng công tác. Khóa đào tạo sẽ liên kết các học viên với hệ thống các hội thảo trên mạng của trường Moscow Technological Institute «MTI» và sự trợ giúp toàn bộ của các giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp: trao đổi và phản biện các đồ án môn học, tiến hành các hội thảo điện tử, giải quyết các vấn đề trắc nghiệm của học viên.

Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu chính của chương trình đào tạo văn bằng 2 chuyên nghiệp theo chuyên ngành “Giám đốc marketing” – cung cấp cho các học viên các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, tạo kĩ năng kế hoạch hóa và quản lý dài hạn, dạy cách phân tích hiệu quả thị trường, làm việc với các phương pháp luận và các công cụ marketing, giải quyết linh hoạt các bài toán phi chuẩn mức độ phức tạp bất kì, tìm các cách ít chi phí để đạt được các mục tiêu đặt ra.

Học viên tốt nghiệp chương trình:
Các học viên tốt nghiệp có thể làm việc với chức vụ giám đốc marketing ở các công ty Nga và nước ngoài.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Giám đốc marketing
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.