Giám đốc phát triển chiến lược

Giám đốc phát triển chiến lược (Chief Strategy Officer) – một trong những người lãnh đạo chủ chốt của công ty. Giám đốc phát triển chiến lược không chỉ có nhiệm vụ xây dựng các dự án và các kế hoạch phát triển chiến lược kinh doanh, mà còn tiếp tục kiểm soát việc thực hiện chúng và tính toán các rủi ro có thể.

Trong cuốn sách của mình “Quản trị chiến lược” giáo sư G.YA.Goldshtein trường TTI YuFU, tác giả của các giáo trình nổi tiếng về quản trị và marketing, đưa ra định nghĩa sau: “Chiến lược – đó là hình ảnh các hoạt động tổ chức và các quan điểm quản lý, được sử dụng để đạt được các nhiệm vụ và mục đích tổ chức của công ty”.

Giám đốc phát triển chiến lược cần phải biết các văn bản quy phạm pháp lý, lý thuyết và thực hành của quản trị, marketing, kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô, quản lý hành chính thực hành, hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán và tài chính, cơ sở công nghệ sản xuất, các phương pháp mô phỏng kinh tế. Biết tổ chức quan hệ tương tác của tất cả các bộ phận của doanh nghiệp về thực thi các dự án phát triển doanh nghiệp, cũng như nắm vững các công cụ chủ yếu phát triển tài chính của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo từ xa văn bằng 2 chuyên nghiệp “Giám đốc phát triển chiến lược” cho phép trang bị các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, các kĩ năng và thực hành mà không phải nghỉ hoạt động công tác.

Khóa đào tạo sẽ liên kết các học viên với hệ thống các hội thảo trên mạng của trường Moscow Technological Institute «MTI» và sự trợ giúp toàn bộ của các giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp: trao đổi và phản biện các đồ án môn học, tiến hành các hội thảo điện tử, giải quyết các vấn đề trắc nghiệm của học viên.

Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu chính của chương trình đào tạo văn bằng 2chuyên nghiệp theo chuyên ngành “Giám đốc phát triển chiến lược” – cung cấp cho các học viên các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, tạo kĩ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị, làm quen với các hệ thống quản lý hiện đại doanh nghiệp, quản trị rủi ro, đổi mới công nghệ các quá trình quản trị kinh doanh, xây dựng các phương pháp luận phản ứng linh hoạt với các tình huống phi chuẩn và khủng hoảng có thể đem lại các hậu quả xấu cho doanh nghiệp.

Học viên tốt nghiệp chương trình:
Các học viên tốt nghiệp có thể làm việc với chức vụ giám đốc phát triển chiến lược ở các công ty Nga và nước ngoài.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Giám đốc phát triển chiến lược
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.