Lãnh đạo đơn vị

Lãnh đạo đơn vị - một trong những cán bộ chủ chốt của bất kì công ty nào. Lĩnh vực hoạt động của người lãnh đạo đơn vị bao gồm quản trị các dự án và các hệ thống thông tin, quản lý hiệu quả các thay đổi, cũng như quản trị nhân sự của công ty.

Lãnh đạo đơn vị - một trong những cán bộ chủ chốt của bất kì công ty nào. Lĩnh vực hoạt động của người lãnh đạo đơn vị bao gồm quản trị các dự án và các hệ thống thông tin, quản lý hiệu quả các thay đổi, cũng như quản trị nhân sự của công ty.

Chương trình đào tạo từ xa văn bằng 2 chuyên nghiệp “ Lãnh đạo đơn vị ” cho phép trang bị các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, các kĩ năng và thực hành mà không phải nghỉ hoạt động công tác. Khóa đào tạo sẽ liên kết các học viên với hệ thống các hội thảo trên mạng của trường Moscow Technological Institute «MTI» và sự trợ giúp toàn bộ của các giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp: trao đổi và phản biện các đồ án môn học, tiến hành các hội thảo điện tử, giải quyết các vấn đề trắc nghiệm của học viên.

Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu chính của chương trình đào tạo văn bằng 2 chuyên nghiệp theo chuyên ngành “ Lãnh đạo đơn vị ” – cung cấp cho các học viên các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, tạo kĩ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị, kể cả phát biểu trước công chúng, kế hoạch hóa dài hạn, dạy cách đánh giá và ra quyết định, làm quen với đổi mới công nghệ các quá trình quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro.

Học viên tốt nghiệp chương trình:
Các học viên tốt nghiệp có thể làm việc với chức vụ lãnh đạo đơn vị, các cục vụ và các phòng của các công ty Nga và nước ngoài.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Lãnh đạo đơn vị
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.