Thiết kế ứng dụng Web trên HTML5 + CSS3 + JavaScript

Trong thế giới hiện đại, Internet là một phần không thể tách rời được. Mỗi người sử dụng Internet nhận được công cụ lớn như để giao tiếp, cũng như quản lý kinh doanh. Nhiều công ty sử dụng Internet nhằm quảng bá và giao bán sản phẩm và dịch vụ của mình. Và tất cả những việc này được thực hiện với sự giúp đỡ của ứng dụng web được sáng lập dựa trên công nghệ Internet hiện đại. Vì vậy nhà lập trình ứng dụng web sẽ trở thành nghề được đòi hỏi cao nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).

Người sử dụng tác động lên ứng dụng web qua trang HTML, với sự giúp đỡ của nó giao diện sử dụng sẽ được thực hiện. Sự tiện nghi, tính năng động và tính đa sắc màu trên giao diện người sử dụng ứng dụng web thường sẽ là yếu tố quyết định thành công của nó.

Khi tham gia học chương trình “Thiết kế ứng dụng Web trên HTML5 + CSS3 + JavaScript” bạn sẽ nhận được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế các ứng dụng web có chất lượng dựa trên công nghệ hiện đại nhất.

Phần đầu tiên của chương trình khóa học (kỳ 1) sẽ là phần tổng quát chung đối với các chuyên môn khác nhau và cho phép nghiên cứu các cơ sở việc lập các hệ thống thông tin và các ứng dụng chương trình ở tất cả các giai đoạn của chu trình thiết kế và ứng dụng, sẽ nhận được các kiến thức và kỹ năng sơ bộ trong lĩnh vực lập trình, xây dựng mạng và ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại.

Trong quá trình nghiên cứu phần 2 chương trình học, bạn sẽ nhận được những kiến thức và kỹ năng trong cách bố trí trang HTML phù hợp với bất kỳ sự phức tạp nào trong thiết kế bằng cách sử dụng bảng cascading style (CSS3). Bạn cũng sẽ nắm vững sự đổi mới của tiêu chuẩn HTML5. Và cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách lập trình trên ngôn ngữ lập trình JavaScript, cho phép bạn tạo ra các ứng dụng web tương tác cao và năng động. Ngoài ra, bạn học hỏi những điều cơ bản lập trình trong PHP để tạo ra phần máy chủ của các ứng dụng web.

Mục đích học tập

Mục đích học tập là nhận được những kiến thức cần thiết và các kỹ năng thực tế để hoàn thành các vấn đề lập trình ứng dụng web dựa trên các công nghệ: HTML5, CSS3 và JavaScript, bao gồm bộ sưu tập và phân tích yêu cầu, phát triển thông số kỹ thuật, phát triển và chỉnh sửa ứng dụng, hội nhập  các thành phần nhỏ trong chương trình, phân tích và tối ưu mã hóa, lập kế hoạch và tiến hành thử nghiệm, văn bản các tài liệu và đào tạo người sử dụng.

Giới hạn sinh viên

Các chuyên gia đang kế hoạch phát triển ứng dụng web (Internet và mạng nội bộ, các web dịch vụ, giao diện web người sử dụng, website công ty).

Ngoài ra

Các sinh viên trong khóa học “công nghệ mạng”sẽ học tập miễn phí theo chương trình Cisco CCNA Discovery (http://www.cisco.com/web/RU/learning/netacad/course_catalog/ccna.html). Khóa học này bảo đảm mức độ chuyên nghiệp cao và sự công nhận của sinh viên trong lĩnh vực CNTT. Tất cả các sinh viên sẽ truy cập tài liệu học tập duy nhất của Học viện Mạng và các thiết bị của công ty Cisco. Sau khi hoàn tất khóa học sinh viên sẽ có thể vượt qua các kỳ thi và nhận được chứng chỉ Cisco.

Chế độ học tập

  1. 16-24 giờ trong tuần
  2. 40 giờ trong tuần

Nhóm từ xa

Việc học nhóm từ xa được thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên phong, các giải pháp tương tác và phương tiện đa truyền thông mới nhất.

Bài giảng trực tuyến (hội thảo) cho phép sinh viên duy trì liên lạc với giảng viên trong thời gian thực tế, đặt câu hỏi trong quá trình bài giảng, các hành động được giảng viên và sinh viên ghi nhận lại trên máy tính làm việc. Sinh viên có thể bất cứ lúc nào xem lại các video của các hội thảo thành công nhất.

E-learning (hội thảo điện tử)cho phép tiếp tục khám phá sâu rộng hơn các vấn đề môn học đang nghiên cứu. Giảng viên sẽ giới thiệu và đánh giá các phương án giải quyết các vấn đề tình huống, chất lượng thiết kế các phần mềm, thực hiện cài đặt, và cũng như kích thích thảo luận kết quả và phù hợp đối với các câu hỏi của sinh viên trên diễn đàn trong hệ thống đào tạo từ xa.

Trắc nghiệm trực tuyến sẽ giúp tự đánh giá mức độ nhận thức tìm hiểu tài liệu học tập, và cũng như phát hiện những câu hỏi để nghiên cứu them và thảo luận với giảng viên. Đối với mỗi môn học sẽ áp dụng hình thức trắc nghiệm cuối kỳ.

Yêu cầu đối với các thí sinh

Văn bằng giáo dục chuyên nghiệp (cao đẳng) hoặc văn bằng đại học (cử nhân, chuyên gia, thạc sỹ, …)

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Thiết kế ứng dụng Web trên HTML5 + CSS3 + JavaScript
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.