Nhà thiết kế các trình ứng dụng-web trên Java

Giá trị và nhu cầu cấp thiết của bất kỳ hệ thống thông tin hoàn toàn được xác định bởi phần mềm, cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ tạo dựng và cấu hình thiết bị, làm việc với các dữ liệu và cung cấp giao diện sử dụng thuận tiện. Vì vậy nhiệm vụ của lập trình (hệ thống cũng như ứng dụng) là nhu cầu cấp thiết và trở nên rất quan trọng tùy theo mức độ thâm nhập của IT vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của chúng ta.

Cho đến thời điểm hiện nay có một số lượng lớn các ngôn ngữ lập trình, trong số đó có các ngôn ngữ phổ dụng, có các ngôn ngữ chuyên dụng. Để thiết kế các chương trình được xây dựng nhiều môi trường lập trình, trong đó có các môi trường hiển, khi bài toán được giải nhờ “kéo” các đối tượng bởi chuột. Điều đó dẫn đến việc được dựng lên ảo tưởng đơn giản và dễ truy cập tới thiết kế phần mềm mà không cần hiểu các nguyên tắc hoạt động của nó, cũng như tương tác với môi trường làm việc xung quanh (với các chương trình khác, hệ điều hành, mạng, v.v.). Chương trình của chúng ta đề xuất việc nắm đủ sâu các nguyên tắc và công nghệ xây dựng các trình ứng dụng, trong chuỗi có điều chỉnh logic các công nghệ và bộ được lựa chọn tối ưu các công nghệ.

Phần đầu của chương trình đào tạo (học kỳ 1) là phần chung đối với các chuyên ngành khác nhau, và theo kết quả học các học viên khi cần thiết có thể chọn các chuyên ngành một cách có nhận thức hơn – chuyên ngành thích hơn hay phù hợp nhất.

Phần hai của chương trình đào tạo chuyên ngành dành cho làm quen với lý thuyết và thực hành lập trình ứng dụng trong môi trường-web. Xem xét các format chung, các giao thức và thực thi công việc với các dữ liệu, các nguyên tắc thiết kế phần mềm tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng. Nghiên cứu chi tiết các đặc điểm xây dựng các bộ phận giải quyết máy chủ và máy khách. Lập trình trên ngôn ngữ Java cũng được học dưới dạng một số chuyên đề - cơ sở ngôn ngữ và các đặc điểm sử dụng nó cho chuyên ngành đã chọn.

Phần cuối nghiên cứu việc thiết kế phần mềm đề cập tới các chuyên đề làm việc phối hợp, tối ưu hóa và đảm bảo an toàn.

Về quan điểm chuyên môn thì việc lựa chọn nghề lập trình để làm việc sau này đồng nghĩa với việc tự do tự thể hiện, khả năng làm việc trong tập thể lớn, cũng như tự lập hoàn toàn. Cũng như trong các chuyên ngành IT khác, điều đó có nghĩa là sẵn sàng và cần thiết cho sự phát triển và học thường xuyên, bởi vì những thay đổi công nghệ, phương pháp luận và các nhiệm vụ diễn ra rất năng động.

Mục tiêu học tập Việc lĩnh hội các kiến thức và các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ thiết kế phần mềm có thể - thu thập và phân tích các yêu cầu, thiết kế đặc tả kỹ thuật, thiết kế và sửa rối các trình ứng dụng tập trung, phân tán và nhiều luồng, tích hợp các bộ phận chương trình, phân tích và tối ưu mã, lập kế hoạch và tiến hành kiểm thử, biên soạn tài liệu và dạy người sử dụng.

Các loại học viên
Сác chuyên gia, có kế hoạch học thiết kế phần mềm ứng dụng (tính toán hiệu suất cao, các hệ thống công nghiệp, drivers các thiết bị, tích hợp các trình ứng dụng).

Các kiến thức và kỹ năng
Sau khi tốt nghiệp chương trình học theo chuyên ngành «Lập trình viên» học viên có thể làm việc với cương vị chuyên gia, tương ứng với các yêu cầu chuẩn chuyên môn «Lập trình viên» tới bậc 4 về chuyên môn với chuyên ngành «thiết kế các trình ứng dụng-web trên Java»

Mối liên hệ với các môn học khác
Học viên sẽ nhận được những kiến thức và kỹ năng về kiến trúc của các hệ thông tin hiện đại, thiết bị, các công nghệ mạng, an toàn thông tin và các hệ điều hành ở mức bậc chuyên môn 1-2 của chuẩn chuyên môn «Сhuyên gia các hệ thống thông tin». Cũng như được cung cấp các kiến thức và kỹ năng về các phương pháp luận hiện đại, các tiêu chuẩn và các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bổ sung
Những kiến thức và kỹ năng nhận được sẽ cho phép không chỉ thực hiện được thành công các nhiệm vụ sản xuất phức tạp, mà còn khi muốn sẽ cho phép chuẩn bị tốt trẩ các kỳ thi nhận chứng chỉ chuyên gia quốc tế thừa nhận và nhà chuyên nghiệp về thiết kế phần mềm với chuyên ngành tương ứng.

Thời gian và chế độ học
Thời gian học theo chương trình gồm 1057 giờ học (8–10 tháng), chế độ học là 20–30 giờ mỗi tuần

Các yêu cầu đối với các thí sinh
Bằng trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng) hay bằng đại học (cử nhân, chuyên gia, thạc sỹ v.v.).

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Nhà thiết kế các trình ứng dụng-web trên Java
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.