Nhà thiết kế các trình ứng dụng web trên PHP

Không thể hình dung thế giới hiện đại nếu thiếu Internet. Internet cho phép người sử dụng khám phá thế giới 1 cách sâu rộng, như giao tiếp giữa con người và quản lý kinh doanh. Trên thực tế, mỗi website của công ty trên Internet, nơi sẽ giới thiệu quảng báo và giao bán các sản phẩm và dịch vụ của mình. Internet không chỉ là phương tiện thông tin, mà nhiều khi nó còn là tài liệu cơ sở để tiếp nhận thu nhập và những khách hàng mới. Vì vậy, nhà lập trình ứng dụng web, trong số đó nhà lập trình cửa hàng Internet, sẽ trở thành nghề phổ biến nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Mỗi một ứng dụng web  có một bộ phận máy chủ và một bộ phận khách hàng  đều là vô hình đối với người sử dụng cuối, mà người sử dụng tác động qua lại khi sử dụng ứng dụng web hoặc là website trong trình duyệt web . Tính hiệu quả và tính ổn định của ứng dụng web phụ thuộc vào chất lượng của việc thực hiện hai bộ phận này.
Hệ thống quản trị nội dung các web (CMS) không chỉ cho phép tạo các web cá nhân một cách nhanh chóng, mà còn đảm bảo chất lượng công việc ứng dụng web  và các website nhờ việc sử dụng các thành phần phần mềm đã sẵn sàng và qua kiểm tra mà  cần phải biết điều chỉnh một cách chính xác để đảm bảo công việc hiệu quả.
Khi tham gia học chương trình đào tạo “Thiết kế web trên Drupal” bạn sẽ nhận được tất cả các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sáng lập các ứng dụng web chất lượng cao với việc sử dụng ngôn ngữ Drupal PHP và CMS Drupal cho phép tạo ra các trang web khá nhanh chóng của bất kỳ phức tạp nào trên thực tế.
Phần đầu tiên của chương trình khóa học (kỳ 1) sẽ là phần tổng quát chung đối với các chuyên môn khác nhau và cho phép nghiên cứu các cơ sở việc lập các hệ thống thông tin và các ứng dụng chương trình ở tất cả các giai đoạn của chu trình hệ thống và ứng dụng, sẽ nhận được các kiến thức và kỹ năng sơ bộ trong lĩnh vực lập trình máy tính, xây dựng mạng và ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại. Nghiên cứu phần thứ 2 chương trình giáo dục cho phép các bạn nhận được các kiến thức cần thiết và các kỹ năng thực tế trong việc lập trình website trên ngôn ngữ lập chương trình PHP với việc sử dụng framework quản lý nội dung Drupal, bao gồm xây dựng modun cá nhân, thiết kế mô hình website, hội nhập với phần mềm để giải quyết các vấn đề kinh doanh, tạo ra các cửa hàng-Internet, cũng như thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các cổng web chính với các mục đích khác nhau.

Mục đích việc học
Mục đích học là nhận được các kiến thức cần thiết và các kỹ năng thiết thực trong việc sáng lập website trên ngôn ngữ lập trình máy tính PHP với việc sử dụng framework quản lý nội dung Drupal, bao gồm việc tạo modun cá nhân, thiết kế mô hình website, hội nhập với phần mềm để giải quyết các vấn đề kinh doanh, tạo ra các cửa hàng-Internet, cũng như thực hiện các vấn đề xây dựng các trang web chính với các mục đích khác nhau.

Giới hạn sinh viên
Các chuyên gia đang lên kế hoạch thiết kế các website và ứng dụng (website, cổng web, web dịch vụ, web thương mại điện tử).

Các yêu cầu đối với các thí sinh
Bằng trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng) hay bằng đại học (cử nhân, chuyên gia, thạc sỹ v.v.).

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Nhà thiết kế các trình ứng dụng web trên PHP
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.