Nhà thiết kế các trình ứng dụng trên ngôn ngữ Python

Thế Không thể hình dung thế giới hiện đại nếu thiếu công nghệ thông tin và Internet, hiện tại trên thực tế đang rất phổ biến ở tất cả các lĩnh vực cuộc sống của con người và được sử dụng 1 cách tích cực  trong việc quản lý kinh doanh. Đối với các công ty sẽ rất quan trọng nếu áp dụng sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin để quản lý kinh doanh như nội các công ty, cũng như hệ thống mạng Internet. Chính vì vậy, các nhà thiết kế ứng dụng có thể tiến hành bản than vừa khi thiết kế ứng dụng kinh doanh, vừa khi thiết kế ứng dụng web mà đảm bảo mối quan hệ ngược lại với khách hàng và việc bán sản phẩm và các dịch vụ, sẽ được yêu cầu cao hơn tất cả.

Nhà thiết kế ứng dụng trên ngôn ngữ Python sẽ sở hữu các công cụ cho phép sáng tạo các ứng dụng để bàn linh hoạt, khách hàng sử dụng dịch vụ và web 1 cách dễ dàng và nhanh chóng như nhau. Chính vì vậy các nhà thiết kế trên ngôn ngữ Python sẽ nhận các đòi hỏi yêu cầu tại các công ty thông tin lớn nhất trên thế giới.

Phần đầu trong chương trình học (kỳ 1) sẽ là phần tổng quát chung đối với các chuyên môn khác nhau và cho phép nghiên cứu các cơ sở việc lập các hệ thống thông tin và các ứng dụng phần mềm ở tất cả các giai đoạn của chu trình hệ thống và ứng dụng, sẽ nhận được các kiến thức và kỹ năng sơ bộ trong lĩnh vực lập trình, xây dựng mạng và ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại.

Trong phần 2 của chương trình học bạn sẽ nhận được các kiến thức cần thiết và sở hữu các kỹ năng thiết thực thiết kế ứng dụng trên ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm sáng lập ứng dụng web với sử dụng framework Django, thiết kế nguyên mẫu các hệ thống phần mềm, hội nhập phần mềm nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ thiết kế ứng dụng nhanh chóng trong các lĩnh vực khác nhau và trên đa số nền tảng điện toán.

Mục đích học tập

Mục đích học là việc tích lũy các kiến thức cần thiết và sở hữu các kỹ năng thiết thực thiết kế các ứng dụng trên ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm sáng lập  ứng dụng web kết hợp sử dụng framework Django, thiết kế các nguyên mẫu hệ thống phần mềm, hội nhập phần mềm nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ thiết kế ứng dụng nhanh chóng trong các lĩnh vực khác nhau và trên đa số nền tảng điện toán.

Giới hạn sinh viên

Các chuyên gia đang lên kế hoạch thiết kế ứng dụng kinh doanh và web (hệ thống phân tích kinh doanh, kiểm kê, tự động hóa các quá trình  kinh doanh, hội nhập các ứng dụng thực hành, các website, cổng web, dịch vụ web).

Các yêu cầu đối với các thí sinh

Bằng trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng) hay bằng đại học (cử nhân, chuyên gia, thạc sỹ v.v.).

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Nhà thiết kế các trình ứng dụng trên ngôn ngữ Python
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.