Thiết kế ứng dụng Web trên ngôn ngữ lập trình Ruby

Thế giới hiện đại không thể thiếu ứng dụng web đáng tin cậy và có sẵn. Dần dần các yêu cầu về tốc độ viết và độ tin cậy của chương trình được đề ra nghiêm ngặt hơn. Nhiều ngôn ngữ lập trình cũng trở nên lỗi thời và không phù hợp với tiêu chuẩn viết các ứng dụng kinh doanh hiện đại. Lĩnh vực ứng dụng chương trình đang phát triển và cùng với điều này mức tiền lương của các nhà lập trình giỏi sẽ tăng lên.

Ngày nay ngôn ngữ lập trình hiện đại và có triển vọng đó là ngôn ngữ Ruby. Nó có tính linh hoạt  đặc biệt, tính rành mạch và giản đơn, chiếm đa số trong các giải quyết vấn đề như quản trị hệ thống, cũng như để giải quyết các vấn đề thực hành. Trên ngôn ngữ lập trình Ruby có các ứng dụng và các dự án lớn như: trò chơi máy tính, cổng web, các ứng dụng để làm việc với các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng với những nhiệm vụ khác.

Khi sử dụng các khuôn khổ khác nhau trên  Ruby (RubyOnRails, Sinatra, vv), bạn có thể tạo ra các ứng dụng web phức tạp và có thể đổi quy môi một cách rễ ràng đối với công việc trên những số liệu khác nhau như: văn bản, dữ liệu âm thanh và video.

Phần đầu tiên của chương trình khóa học (kỳ 1) sẽ là phần tổng quát chung đối với các chuyên môn khác nhau và cho phép nghiên cứu các cơ sở việc lập các hệ thống thông tin và các ứng dụng chương trình ở tất cả các giai đoạn của chu trình thiết kế và ứng dụng, sẽ nhận được các kiến thức và kỹ năng sơ bộ trong lĩnh vực lập trình, xây dựng mạng và ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại.

Trong quá trình nghiên cứu phần 2 chương trình bạn sẽ nhận được các kiến thức và kỹ năng để tạo ra các ứng dụng khác nhau bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Ruby. Bạn sẽ nắm vững những nguyên tắc khi tạo các ứng dụng web và có thể tạo ra các dự án web đối với bất kỳ sự phức tạp nào.

Mục đích học tập

Mục đích học tập là nhận được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo ra các ứng dụng khác nhau bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Ruby

Giới hạn sinh viên

Các chuyên gia đang lên kế hoạch phát triển hệ thống ứng dụng web trên ngôn ngữ Ruby.

Ngoài ra

Các sinh viên trong khóa học “công nghệ mạng”sẽ học tập miễn phí theo chương trình Cisco CCNA Discovery (http://www.cisco.com/web/RU/learning/netacad/course_catalog/ccna.html). Khóa học này bảo đảm mức độ chuyên nghiệp cao và sự công nhận của sinh viên trong lĩnh vực CNTT. Tất cả các sinh viên sẽ truy cập tài liệu học tập duy nhất của Học viện Mạng và các thiết bị của công ty Cisco. Sau khi hoàn tất khóa học sinh viên sẽ có thể vượt qua các kỳ thi và nhận được chứng chỉ Cisco.

Chế độ học tập

  1. 16-24 giờ trong tuần
  2. 40 giờ trong tuần

Nhóm từ xa

Việc học nhóm từ xa được thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên phong, các giải pháp tương tác và phương tiện đa truyền thông mới nhất.

Bài giảng trực tuyến (hội thảo) cho phép sinh viên duy trì liên lạc với giảng viên trong thời gian thực tế, đặt câu hỏi trong quá trình bài giảng, các hành động được giảng viên và sinh viên ghi nhận lại trên máy tính làm việc. Sinh viên có thể bất cứ lúc nào xem lại các video của các hội thảo thành công nhất.

E-learning (hội thảo điện tử)cho phép tiếp tục khám phá sâu rộng hơn các vấn đề môn học đang nghiên cứu. Giảng viên sẽ giới thiệu và đánh giá các phương án giải quyết các vấn đề tình huống, chất lượng thiết kế các phần mềm, thực hiện cài đặt, và cũng như kích thích thảo luận kết quả và phù hợp đối với các câu hỏi của sinh viên trên diễn đàn trong hệ thống đào tạo từ xa.

Trắc nghiệm trực tuyến sẽ giúp tự đánh giá mức độ nhận thức tìm hiểu tài liệu học tập, và cũng như phát hiện những câu hỏi để nghiên cứu them và thảo luận với giảng viên. Đối với mỗi môn học sẽ áp dụng hình thức trắc nghiệm cuối kỳ.

Yêu cầu đối với các thí sinh

Văn bằng giáo dục chuyên nghiệp (cao đẳng) hoặc văn bằng đại học (cử nhân, chuyên gia, thạc sỹ, …)

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Thiết kế ứng dụng Web trên ngôn ngữ lập trình Ruby
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.