Giám đốc logistics

Giám đốc logistics (Logistics Director) – người lãnh đạo cao cấp. Giám đốc logistics cần biết kế hoạch hóa, dàn xếp các luồng thông tin, quản trị nhân sự, nâng cao chất lượng làm việc của phòng, đảm bảo nghiệp vụ văn thư, tổ chức quá trình hợp lý xúc tiến hàng hóa, quản lý các chi phí, nắm vững thẩm quyền theo những nguyên tắc chung thuyết minh các quá trình kinh doanh và biết ứng dụng chúng.

Ngày nay những chuyên gia và những nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực logistics như J. Stok, D. Lambert, M. Kristofer, M. Kuper, đua ra các định nghĩa logistics sau: “Logistics là một bộ phận của quá trình quản lý các chuỗi giao hàng và là việc kế hoạch hóa, thực hiện và kiểm soát hiệu quả luồng sản phẩm và các dự trữ sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên quan từ điểm phát sinh đến điểm tiêu dùng theo yêu cầu của người tiêu dùng”.

Giám đốc logistics cần phải biết các văn bản quy phạm pháp lý, tình hình thị trường, các phương pháp nghiên cứu cầu cho sản phẩm, cơ sở thiết kế các hệ thống logistics, các nguyên tắc dự báo và kế hoạch hóa sản xuất, các hệ thống thông tin logistics, quy trình xây dựng các thỏa thuận, hiệp định và hợp đồng, các yêu cầu soạn thảo tài liệu, cũng như cơ sở quản trị, marketing, các công nghệ kinh doanh hiệ đại, quản trị tài chính.

Chương trình đào tạo từ xa văn bằng 2 chuyên nghiệp “Giám đốc logistics” cho phép trang bị các kiến thức định hướng thực tế cần thiết, các kĩ năng và thực hành mà không phải nghỉ hoạt động công tác.

Khóa đào tạo sẽ liên kết các học viên với hệ thống các hội thảo trên mạng của trường Moscow Technological Institute «MTI» và sự trợ giúp toàn bộ của các giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp: trao đổi và phản biện các đồ án môn học, tiến hành các hội thảo điện tử, giải quyết các vấn đề trắc nghiệm của học viên.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Giám đốc logistics
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.