Nhà quản trị mạng

Những gì xảy ra với công nghệ thông tin trong vòng 10 năm trở lại đây, có thể coi là giai đoạn quan trọng phát triển của chúng, như là việc xuất hiện và phổ biến các máy tính cá nhân hay sự tăng trưởng thác lũ của Internet. Việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ di động, sự tích hợp các tính toán phân bố vào các quá trình kinh doanh và cuộc sống thường ngày, các mạng xã hội, dịch vụ ngoài – tất cả những điều đó là bước nhảy chất lượng trong ứng dụng thực tế của IT. Và tất cả những thành tựu đó không thể lường được nếu thiếu nền tảng tin cậy dưới dạng hạ tầng cơ sở mạng. Bắt đầu từ các quá trình “bí ẩn” trong các mạng trục giữa các nước, các lục địa và các nhà cung cấp lớn nhất, qua các mạng công ty cho đến các office không lớn và mạng các nhà – tất cả không thể thiếu được các nghi thức, địa chỉ, hành trình và quản trị truy cập.

Việc phát triển các công nghệ mạng trong những năm gần đây nhằm nâng cao hiệu suất và quy mô, đảm bảo độ tin cậy và an toàn, cũng như đơn giản hóa việc sử dụng và tự động hóa tối đa các quá trình mắc và cấu hình.

Để nắm được hiệu quả và sử dụng thực tế các khả năng đó yêu cầu việc đào tạo hệ thống. Vì thế để bổ sung cho việc nghiên cứu sâu các công nghệ mạng, nắm được tất cả các nghi thức cơ bản, các ứng dụng và các thiết bị chúng tôi đưa ra bộ các kiến thức trong các lĩnh vực kiến thức liên quan – quản trị các hệ điều hành, an toàn thông tin, các cơ sở dữ liệu, cơ sở lập trình trên các ngôn ngữ phổ biến.

Ngoài điều đó, yêu cầu chuyên gia IT hiện đại phải tương tác với những người sử dụng và những người lãnh đạo các đơn vị, biết được các phương pháp luận hiện đại và các tiêu chuẩn, các yêu cầu pháp lý, biết làm việc trong nhóm và lập văn bản đúng các kết quả làm việc.

Giá trị bổ sung đối với nhà quản trị mạng là các kiến thức ứng dụng về giải các bài toán trong lĩnh vực thiết kế, lập tài liệu, kiểm toán các quyết định, sử dụng các thực tế ngành lĩnh vực tốt nhất, bảo vệ các dữ liệu, xây dựng các lời giải không hỏng hóc ổn định.

Mục tiêu học:
Lĩnh hội các kiến thức và các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ có thể cho thiết kế, xây dựng và quản trị mạng các máy tính cá nhân, các máy chủ và các ứng dụng phạm vi của xí nghiệp hay nhà cung cấp các dịch vụ, đảm bảo hoạt động tin cậy trong môi trường phân bố, phát triển và tích hợp với các quyết định ứng dụng hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các loại học viên:
Các chuyên gia, có kế hoạch học hay thực hiện các nhiệm vụ về quản trị hạ tầng cơ sở mạng.

Kiến thức và kỹ năng
Sau khi hoàn thành tốt chương trình học tập theo chuyên ngành «Nhà quản trị mạng» học viên có thể thực hiện các nghĩa vụ của chuyên gia, tương ứng với các yêu cầu của chuẩn chuyên môn «Chuyên gia về quản trị hệ thống» tới cấp chuyên môn 4 với chuyên ngành «Quản trị mạng»

Mối liên hệ với các môn học khác
Học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức và kỹ năng về kiến trúc của các hệ thống thông tin hiện đại, thiết bị, công nghệ mạng, an toàn thông tin và các hệ điều hành theo cấp phân loại 1-2 của chuẩn chuyên môn «Сhuyên gia về các hệ thống thông tin». Cũng như được cung cấp các kiến thức và các kỹ năng về các phương pháp luận hiện đại, các tiêu chuẩn và các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bổ sung
Các kiến thức và kỹ năng nhận được cho phép không chỉ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất phức tạp, mà khi muốn cho phép chuẩn bị tốt trả thi cấp chứng chỉ để nhận được vị thế chuyên gia và nhà chuyên nghiệp về quản trị mạng - CompTIA Network+, Cisco CCNA và tương tự từ các nhà sản xuất khác.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị mạng
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.