Quản trị hệ thống văn phòng nhỏ

Quản trị các hệ thống thông tin hiện đại thực tế được chia ra thành 3 phần chính – quản lý hạ tầng cơ sở (mạng cơ sở, các máy tính và các hệ điều hành, ngoại vi), quản lý dữ liệu (các cơ sở dữ liệu, nền tảng của các trình ứng dụng) và phần mềm ứng dụng (từ các ngoại vi người sử dụng đến các ứng dụng công ty với logic kinh doanh phức tạp). Các tổ chức cỡ không lớn có rất nhiều các nhu cầu về làm việc với thông tin giống nhau, cũng như hệ quả, các yêu cầu giống nhau đối với các hệ thống thông tin. Sự khác biệt cơ bản là trong mối phụ thuộc thực hiện các quá trình kinh doanh (sản xuất, kiểm kê, bán hàng, quản trị nhân sự,v.v.) vào hệ thống thông tin, hiệu suất, độ tin cậy, an toàn của nó. Việc kế hoạch hóa hiệu quả, phân vai khách quan các ưu tiên, sử dụng các quyết định công nghệ hợp lý cho phép đạt được chất lượng cao các dịch vụ IT với giá hợp lý.

Việc xây dựng và hỗ trợ hệ thống như vậy yêu cầu tầm hiểu biết lý thuyết rộng và các kỹ năng thực tế. Nhiều công ty và các chuyên gia giải quyết vấn đề này bằng cách nâng cao cường độ lao động của các chuyên gia IT, sử dụng nhân công thực tế không được định mức, làm cho luôn phải đối mặt với các tình huống bất khả kháng thường xuyên, liên quan tới khả năng không làm việc của các hệ thống hay mất mát các dữ liệu. Chúng tôi khuyến nghị học cách làn việc không cần phải gấp rút. Nhà quản trị hệ thống hiện đại có thể coi mình là nhà chuyên nghiệp chỉ khi anh ta trong một chừng mực đủ nắm được không chỉ công cụ của hệ điều hành, mà còn có các kiến thức và kỹ năng ứng dụng trong các công nghệ mạng, các cơ sở dữ liệu, có thể nâng cao hiệu quả làm việc nhờ các ứng dụng bổ sung và các công nghệ lập trình. Ngoài ra, việc sử dụng hiệu quả IT yêu cầu quan hệ tương tác với những người sử dụng và những nhà lãnh đạo các đơn vị, các kiến thức của các phương pháp luận hiện đại và yêu cầu các tiêu chuẩn, biết làm việc trong nhóm và lập văn bản đúng các kết quả làm việc.

Giá trị bổ sung đối với nhà quản trị mạng hệ thống là các kiến thức ứng dụng về giải các bài toán trong lĩnh vực ảo hóa, bảo vệ các dữ liệu, xây dựng các lời giải không hỏng hóc ổn định. Ngoài ra điều quan trọng và hữu ích phái có các kiến thức cơ sở về quản trị các dự án, tài chính, các yêu cầu pháp lý về sử dụng các hệ thống thông tin.

Mục tiêu học:
Lĩnh hội các kiến thức và các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ có thể cho quản trị mạng các máy tính cá nhân, các máy chủ, các thiết bị ngoại vi và các ứng dụng trong tổ chức hiện đại, đảm bảo hoạt động tin cậy của nó tương ứng với các yêu cầu kinh doanh cụ thể và sẵn sàng thay đổi nhanh, phát triển và tích hợp với các quyết định ứng dụng hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các loại học viên
Các chuyên gia, có kế hoạch học hay thực hiện các nhiệm vụ về quản trị các hệ thống thông tin kết hợp t quy mô của tổ chức nhỏ và vừa (dưới 3-5 mặt bằng và dưới 200-300 chỗ làm việc) rên nền tảng của Microsoft Windows và Linux.

Kiến thức và kỹ năng
Sau khi hoàn thành tốt chương trình học tập theo chuyên ngành «Nhà quản trị hệ thống office nhỏ» học viên có thể thực hiện các nghĩa vụ của chuyên gia, tương ứng với các yêu cầu của chuẩn chuyên môn «Chuyên gia về quản trị hệ thống» tới cấp chuyên môn 3.

Mối liên hệ với các môn học khác
Học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức và kỹ năng về kiến trúc của các hệ thống thông tin hiện đại, thiết bị, công nghệ mạng, an toàn thông tin và các hệ điều hành theo cấp phân loại 1-2 của chuẩn chuyên môn «Сhuyên gia về các hệ thống thông tin». Cũng như được cung cấp các kiến thức và các kỹ năng về các phương pháp luận hiện đại, các tiêu chuẩn và các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bổ sung
Các kiến thức và kỹ năng nhận được cho phép không chỉ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất phức tạp, mà khi muốn cho phép chuẩn bị tốt trả thi cấp chứng chỉ để nhận được vị thế chuyên gia và nhà chuyên nghiệp về quản trị mạng trên cơ sở hệ điều hành Microsoft Windows — Microsoft Certified Technology Specialist và Linux (CompTIA Linux+).

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị hệ thống văn phòng nhỏ
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.