Văn bằng 2 đại học ở MTI

Nếu bạn đã có bằng đại học, nhưng nó không tương ứng với lĩnh vực hoạt động, mà bạn muốn làm việc, Moscow Technological Institute “MTI” khuyến cáo bạn nên bắt đầu ngay học theo chương trình văn bằng 2 đại học.

Moscow Technological Institute “MTI” sẽ tạo khả năng cho bạn nhận được học vấn cơ bản bậc cử nhân hay bậc thạc sỹ, cũng như củng cố sâu các kiến thức của bạn trong quản trị kinh doanh. Việc đào tạo ở bậc cử nhân là đào tạo cơ bản, bắt đầu từ những kiến thức cơ sở nhất, làm quen với tất cả các môn học của chuyên ngành mới đối với bạn, nhưng có khả năng học theo chương trình rút ngắn (3,5 năm) với điều kiện phải kiểm tra lại các môn bạn đã học qua. Việc đào tạo ở bậc thạc sỹ (2 – 2,5 năm) yêu cầu bạn tự lập nhiều hơn vì bạn đã làm quen với cơ sở của ngành bạn đã học, và việc đào tạo được xây dựng cho bạn để nắm được sâu hơn và chi tiết hơn chuyên ngành học cụ thể.

Song song với các loại hình đào tạo truyền thống Moscow Technological Institute “MTI” sẽ tạo khả năng cho bạn học tại chức với việc ứng dụng các công nghệ đào tạo từ xa. Loại hình đào tạo này phù hợp nhất cho những ai muốn kết hợp vừa làm việc vừa học tập. Các công nghệ đào tạo từ xa cho phép học ở nơi bất kỳ trên thế giới và vào thời gian bất kỳ thuận tiện cho sinh viên, không phải rời khỏi nhà, gia đình và công việc.

Trên những trang sau bạn có thể chọn ngành học mà bạn quan tâm và làm quen chi tiết với chuyên môn đào tạo ở bậc cử nhân hay các chương trình đào tạo thạc sỹ của trường MTI: