Hệ cử nhân

Hệ cử nhân của trường Moscow Technological Institute “MTI” tạo khả năng cho bạn nhận được học vấn đại học theo nhiều ngành và chuyên ngành học lựa chọn. Đối với những người đang học dở đại học, cũng như dở trung cấp chuyên nghiệp thì có thể học theo các chương trình rút ngắn với trả thi theo từng môn học. Các loại hình đào tạo bao gồm chính quy, chính quy-tại chức, tại chức và đào tạo từ xa.

Chúng tôi khuyên các bạn nên xem xét khả năng học đại học theo hình thức đào tạo từ xa vì nó cho phép các bạn học ở chế độ tự do hơn và kết hợp việc học trong trường đại học với quá trình công tác của các bạn.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Bạn hãy chọn ngành học bạn quan tâm và làm quen chi tiết với các chuyên ngành đào tạo tại MTI:

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.