Thực phẩm nguồn gốc động vật

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn của các cử nhân ngành «Thực phẩm nguồn gốc động vật» gồm: tham gia vào tổ chức và tiến hành các quá trình công nghệ; tiến hành kiểm tra đầu vào chất lượng nguyên liệu và các vật liệu phụ, tham gia xây dựng tài liệu kỹ thuật, thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tương ứng với các yêu cầu định mức và quy tắc vệ sinh, thú y; tham gia xây dựng các dạng sản phẩm và công nghệ mới trong lĩnh vực thực phẩm-sức khỏe cho dân cư trên cơ sở nghiên cứu khoa học; tham gia vào việc chuẩn bị tài liệu thiết kế công nghệ có tính đến kinh nghiệm quốc tế.

Cử nhân ngành «Thực phẩm nguồn gốc động vật» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn sau:
  • Tham gia thiết kế và thực hiện các quá trình công nghệ
  • Thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm
  • Đánh giá tiềm năng đổi mới sản phẩm mới
  • Thực hiện các công việc về tiêu chuẩn hóa và chuẩn bị cấp chứng chỉ chất lượng cho các phương tiện kỹ thuật, các hệ thống, các quá trình, thiết bị và vật liệu.
  • Chuẩn bị các dữ liệu ban đầu để lựa chọn và lập luận các quyết định khoa học-kỹ thuật và tổ chức trên cơ sở các quyết định kinh tế
  • Tiến hành hạch toán về xây dựng các phân xưởng sản xuất

Các chuyên ngành:

Thời gian học: 4,5 năm.

Các yêu cầu đối với thí sinh

Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông toàn phần (12 lớp) hay bằng trung học chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bạn sẽ nhận được diplom cử nhân chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu(Diploma Supplement).

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Đào tạo từ xa
1190 USD
1500 USD

Giá tính cho 1 học kỳ (semester).

Giá đào tạo theo chương trình
Thực phẩm nguồn gốc động vật

có khuyến mại

12 000 000 đồng
9 900 000 đồng*
* giá đào tạo cho 1 học kỳ (semester) học theo hệ đào tạo từ xa
Học phí
Thực phẩm nguồn gốc động vật
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.