Xây dựng

Các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp của cử nhân theo ngành «Xây dựng» là: nhà và công trình công nghiệp, dân sự, ở, giao thông, kỹ thuật thủy văn; vật liệu xây dựng, các sản phẩm và kết cấu; các hệ thống cung cấp nhiệt-khí đốt, thông gió, cấp nước và thoát nước của các đối tượng khác nhau.

Cử nhân ngành «Xây dựng» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên nghiệp sau:

  • tham gia thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết trong lĩnh vực xây dựng;
  • ứng dụng các phương pháp tổ chức lao động tiên tiến, chuẩn bị các dữ liệu ban đầu để lập kế hoạch, các chương trình, các dự án, các dự toán, các đơn đặt hàng;
  • tham gia thực hiện lắp ráp (tháo dỡ), hiệu chỉnh và khai thác sử dụng máy móc, các dây chuyền công nghệ, thiết bị và dụng cụ cơ khí và điện, các hệ thống tự động và kỹ thuật rôbôt trong xây dựng và sản xuất các vật liệu xây dựng và sản phẩm;
  • thực hiện kiểm tra kỹ thuật và quản lý chất lượng các vật liệu xây dựng, các sản phẩm, kết cấu, công trình, các hệ thống kỹ thuật, máy móc và thiết bị.

Hiện nay ngành xây dựng có xung lực phát triển mới, làm cho các sinh viên tốt nghiệp ngành này được các nhà sử dụng lao động trọng dụng và có nhu cầu lớn.

Các chuyên ngành:

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 105 900 000 VND
147 000 000 VND

Giá tính cho 1 học kỳ (semester).

Giá đào tạo theo chương trình
Xây dựng

có khuyến mại

12 000 000 đồng
9 900 000 đồng*
* giá đào tạo cho 1 học kỳ (semester) học theo hệ đào tạo từ xa
Học phíXây dựng
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.