Kinh tế

Các đối tượng hoạt động chuyên môn của cử nhân ngành «Kinh tế» là: các bộ phận và đơn vị kinh tế về lao động và tiền lương, các phòng thí nghiệm quản lý sản xuất của các xí nghiệp, các tổ chức lĩnh vực ngành và hình thức sở hữu khác nhau; các bộ phận và đơn vị về phát triển kinh tế và xã hội, việc làm, an sinh và các quá trình di cư ở các cơ quan quản lý cấp liên bang, các chủ thể của liên bang và cấp địa phương.

Cử nhân ngành  «Kinh tế» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn sau:

  • Thực hiện hoạt động tính toán-kinh tế
  • Hoạt động phân tích và nghiên cứu khoa học
  • Thực hiện hoạt động tổ chức-quản lý
  • Hoạt động sư phạm

Việc đào tạo chuyên môn chất lượng trong lĩnh vực này cho phép bạn đặt cơ sở cho phát triển nghề nghiệp.

Các chuyên ngành:

Thời gian học:

4,5 năm.

Yêu cầu đối với các thí sinh:

Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp tring học chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Kinh tế» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng cử nhân chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Kinh tế

có khuyến mại

1200 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Học phíKinh tế
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.