Kế toán, phân tích va kiểm toán

Sự hiện diện của kế toán là điều kiện cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và công ty thương mại. Nhu cầu của các chuyên gia có trình độ đại học ngành kế toán là do sự tăng trưởng và phát triển chung của các thị trường trên mọi ngành lĩnh vực, do vậy phuecs tạp hóa quá trình kế toán, phân tích và đánh giá.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ;
  • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích và chẩn đoán hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, kiểm toán;
  • kinh tế khu vực, kinh tế xí nghiệp, phân tích kinh tế.

Các môn học bổ sung: định giá, quản trị nhân sự, thị trường chứng khoán, quản trị tài chính, thuế và thuế suất, các tiêu chuẩn quốc tế báo cáo tài chính, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • nắm được các hệ thống kế toán khác nhau, cơ sở kiểm toán, nắm vững chuyên môn về thuế suất;
  • nắm được các kỹ năng xử lý chứng từ kế toán, phân tích các quá trình hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các doanh nghiệp với các hình thức sở hữu khác nhau, các ngân hàng thương mại, các tổ chức xã hội và các công ty tư vấn với cương vị:

  • kế toán trưởng;
  • kế toán viên, kế toán viên-thủ quỹ;
  • chuyên gia phòng kinh tế-kế hoạch;
  • chuyên gia phòng kiểm tra-thanh tra, các kiểm toán viên.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Kế toán, phân tích va kiểm toán» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Kế toán, phân tích va kiểm toán

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Kế toán, phân tích va kiểm toán
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.