Kinh tế các doanh nghiệp và các tổ chức

Ngày nay để đảm bảo thành công trên thị trường doanh nghiệp cần phải sản xuất ra sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Để tổ chức công việc tốt theo hướng này, cần phải có các kỹ sư kinh tế chuyên môn cao, biết rất rõ các đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp nói chung, cũng như các đặc điểm hoạt động của từng đơn vị của doanh nghiệp. Vì vậy cần phải đào tạo các nhà kinh tế thế hệ mới, hiểu biết sâu sắc lý thuyết kinh tế thị trường và biết sử dụng hiệu quả các kiến thức đã có trên thực tế ở cấp vĩ mô và vi mô.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • kinh tế doanh nghiệp, kinh tế và tổ chức sản xuất, hoạt động kinh tế đối ngoại của doanh nghiệp, hoạch định-kinh doanh;
 • kể toán và phân tích, luật kinh tế, định giá, quản trị đổi mới.

Các môn học bổ sung: logistics, tổ chức, định mức và tiền lương tại các doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, quản trị tài chính, cơ sở ngân sách,v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • định hướng được tại các hình thức tổ chức –pháp lý của các doanh nghiệp, có hình dung rõ về quan hệ tương hỗ tất cả các quá trình bên trong công ty;
 • định hướng tốt trong các vấn đề lý thuyết kinh tế của các doanh nghiệp;
 • biết cách đọc và phân tích báo cáo kế toán và quản lý của tổ chức;
 • nắm vững các phương pháp và phương pháp luận phân tích kinh tế, hoạch định và dự bao kinh tế-tài chính hoạt động của các doanh nghiệp;
 • biết quản lý các tiêu chí kinh tế chính hoạt động của doanh nghiệp;
 • nắm vững các kỹ năng quản lý công ty.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các công ty đầu tư và bảo hiểm, các công ty kiểm toán và tư vấn; các ngân hàng thương mại Nga và nước ngoài; các hãng thông tin và quảng cáo; các cơ sở lính vực sản xuất và dịch vụ với cương vị:

 • kỹ sư kinh tế, giám đốc tài chính, lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Kinh tế các doanh nghiệp và các tổ chức» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Kinh tế các doanh nghiệp và các tổ chức

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Kinh tế các doanh nghiệp và các tổ chức
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.