Tài chính và tín dụng

Việc thiết lập các mối quan hệ thị trường tại Nga và các nhiệm vụ triển vọng phát triển kinh tế của đất nước đặt ra các đòi hỏi mới cho ổn định và các quy mô hoạt động của hệ thống tài chính. Việc đảm bảo sự cân bằng và ổn định của nó không thể không thu hút các chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực tín dụng và quản lý tài chính.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ;
  • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • kế toán tài chính và kế toán quản trị, tài chính công, quản trị tài chính, quản trị đầu tư;
  • luật tài chính, kiểm toán, thị trường chứng khoán, phân tích và chẩn đoán hoạt động kinh tế-tài chính.

Các môn học bổ sung: chính sách tài chính ngắn hạn, đánh giá giá trị của doanh nghiệp, cơ sở ngân sách, các tiêu chuẩn quốc tế báo cáo tài chính, v.v.

Kết thúc khóa học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • biết cách phân tích các quá trình hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, đánh giá tình trạng tài chính của công ty, đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả của công ty;
  • có kiến thức để tiến hành các tác nghiệp với vốn của công ty, quản lý danh mục đầu tư tín dụng;
  • biết các xu hướng hiện đại quản lý tài chính trong kinh tế thế giới;
  • biết ứng dụng các cách tiếp cận giám sát kế toán và thuế của công ty, nắm được các cơ sở của kiểm toán.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành nyaf sẽ làm việc tốt tại các cơ quan chính quyền nhà nước và quản lý; tại các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn; tại các ngân hàng thương mại, các công ty bảo hiểm và đầu tư, các quỹ đầu tư chứng khoán, các công ty leasing và factorings, tại các thị trường chứng khoán quỹ và ngoại hối; các công ty tư vấn và các công ty định giá; các cơ quan văn hóa và lĩnh vực xã hội với cương vị:

  • nhà phân tích tài chính, managers tài chính, các giám đốc tài chính, chuyên gia các phòng ban tài chính.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Tài chính và tín dụng» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Tài chính và tín dụng

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Tài chính và tín dụng
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.