Thương mại

Cầu về các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại tăng thậm chí trong điều kiện khủng hoảng. Vì vậy nhiệm vụ chính trong khuôn khổ chuyên ngành này là đào tạo các nhà chuyên nghiệp, sẵn sàng giải quyết các vấn đề tổ chức, quản lý và thiết kế các quá trình trong lĩnh vực hoạt động thương mại, marketing, đảm bảo vật tư và tiêu thụ, cung cấp các dịch vụ của công ty trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • hoạt động thương mại, luật kinh tế, thẩm định và tiêu chuẩn hóa, logistics, kế toán thuế và báo cáo, cơ sở dịch vụ;
 • quản trị chiến lược, quản trị đổi mới, marketing quốc tế.

Trong số các môn học tự chọn có: tác nghiệp hải quan và các điều kiện cơ sở giao hàng, hoạch định-kinh doanh, bảo hiểm, quản trị tài chính, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • hiểu được bản chất của hoạt động thương mại và vai trò của nó trong hoạt động kinh tế hiệu quả của các doanh nghiệp;
 • nắm được các kiến thức trong lĩnh vực thương mại;
 • biết được các nguyên tắc và các phương pháp tổ chức quản lý hoạt động thương mại;
 • nắm được các kiến thức và các kỹ năng cần thiết để hoạch định và thực hiện mua và tiêu thụ hàng hóa;
 • có khả năng đảm bảo kiểm tra và đánh giá các tiêu chí hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các cơ sở nhà nước và địa phương; các cơ sở nghiên cứu và thương mại với cương vị:

 • giám đốc bán hàng, trưởng phòng thương mại;
 • cộng tác viên khoa học;
 • cộng tác viên các phòng (các sở), điều chỉnh hoạt động các tổ chức thương mại;
 • quản trị viên về xúc tiến hàng hóa và mua hàng, đại diện thương mại của các công ty.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Thương mại» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Thương mại

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Thương mại
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.