Kinh tế thế giới

Trong vòng phần tư thế kỷ cuối trong nền kinh tế thế giới đã diễn ra những thay đổi lớn. Diện mạo kinh tế-xã hội của kinh tế thế giới đã thay đổi, hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Kinh tế thế giới cần được thực hiện tương tác quốc tế hiệu quả, để được điều đó cần có các chuyên gia, có kiến thức và chuyên môn tương ứng.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ;
  • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, hoạch định và dự báo kinh tế vĩ mô, thương mại quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại của các doanh nghiệp, địa chính trị;
  • kế toán và  phân tích, kinh tế lao động, logistics, tài chính.

Các môn học bổ sung: hoạt động thương mại, định giá,  thị trường chứng khoán, quản trị tài chính, bảo hiểm, các tiêu chuẩn quốc tế báo cáo tài chính, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • nắm được các phương pháp hoạt động kinh tế đối ngoại của doanh nghiệp;
  • biết cách phân tích các xu hướng hiện đại trong kinh tế thế giới và các triển vọng tài chính phát triển kinh doanh ở nước này hay nước khác;
  • biết được cơ sở giám sát kế toán và thuế của công ty;
  • hiểu được vai trò của các cơ cấu tài chính trong hoạt động của công ty;
  • nắm được phương pháp xác định và bảo hiểm các rủi ro của hoạt động kinh tế đối ngoại.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cơ sở tài chính quốc tế (các công ty đầu tư và bảo hiểm, các công ty kiểm toán và tư vấn); các tổ chức, tiến hành hoạt động ngoại thương và hoạt động kinh tế đối ngoại; tại các ngân hàng thương mại Nga và nước ngoài; các hãng thông tin và quảng cáo; các tổ chức thuộc lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ với cương vị:

  • lãnh đạo, chuyên gia, trưởng phòng, các đơn vị và các sở.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Kinh tế thế giới» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Kinh tế thế giới

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Kinh tế thế giới
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.