Thuế và thuế quan

Ngày nay ở Nga đã hình thành hệ thống điều chỉnh các quan hệ thuế. Để thực hiện tương tác hiệu quả giữa những người nộp thuế và nhà nước thay mặt các cơ quan lập pháp và quản lý cần có các chuyên gia mà có thể xây dựng tương tác tốt với cảnh sát thuế.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • kế toán thuế và báo cáo, quản lý thuế, thuế và thuế suất, phân tích và chẩn đoán hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, kiểm toán;
 • hệ thống ngân sách Liên bang Nga, luật kinh tế, quản trị đổi mới.

Các môn học bổ sung: định giá,  các hệ thống thuế của nước ngoài, quản trị tài chính, bảo hiểm, các tiêu chuẩn quốc tế báo cáo tài chính, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • hình dung được về hệ thống thuế của Liên bang Nga, trật tự thiết lập và bãi bỏ thuế;
 • biết được các dạng và phân loại thuế, các cấm bận tài chính do vi phạm pháp luật thuế;
 • có kiến thức trong lĩnh vực luật, cho phép ứng dụng trong hoạt động của mình các chuẩn mực pháp luật thuế;
 • có các kiến thức kinh tế để đánh giá rõ ràng thực trạng tài chính của các pháp nhân và pháp thể và ra các quyết định quản lý kinh tế đúng đắn;
 • biết sử dụng các quan điểm khác nhau để tối ưu hóa hệ thống thuế của công ty;
 • biết được trình tự tính cơ sở thuế, thuế, trình tự trả thuế, lập và nộp các chứng từ thuế.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nhiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các công ty thuế, tư vấn, kiểm toán và thương mại, các tổ chức thuộc lĩnh vực dịch vụ và sản xuất với cương vị:

 • thanh tra thuế;
 • tư ván viên về thuế;
 • các chuyên gia và nhân viên thuế;
 • trưởng các phòng ban thuế,v.v..

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Thuế và thuế quan» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Thuế và thuế quan

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Thuế và thuế quan
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.