Kinh tế khu vực

Kinh tế khu vực bất kỳ - đó là sự đan xuyên các lợi ích, các dòng tiền và mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, ngân hàng, dân cư, ngân sách, các cơ quan chính quyền. Hiện nay đặc biệt nảy sinh nhu cầu quản lý tốt hệ thống này để đạt được lợi ích chung, tìm kiếm các hoạt động cần thiết để giải quyết các vấn đề khu vực. Để thực hiện tương tác hiệu quả giữa các cơ sở kinh doanh và chính quyền ở cấp khu vực và liên bang cần có các chuyên gia với học vấn và chuyên môn tương ứng.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, hoạch định và dự báo kinh tế vĩ mô, thương mại quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại của các doanh nghiệp, địa chính trị;
 • kế toán và  phân tích, kinh tế lao động, logistics, tài chính.

Trong số các môn học tự chọn có: hoạt động thương mại, định giá,  thị trường chứng khoán, quản trị tài chính, bảo hiểm, các tiêu chuẩn quốc tế báo cáo tài chính, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nắm được các phương pháp hiện đại phân tích kinh tế kinh tế khu vực;
 • biết được các nguyên tắc phân bố theo lãnh thổ lực lượng sản xuất của khu vực;
 • hiểu được các đặc điểm khu vực các quá trình kinh tế và đầu tư;
 • có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế cấp khu vực cũng như liên bang;
 • biết cách xử lý các dữ liệu thống kê về phát triển kinh tế khu vực;
 • biết phân tích và tích hợp thông tin kinh tế-xã hội, cũng như sử dụng các thông tin nhận được để ra các quyết định quản lý cấp khu vực.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các cơ quan nhà nước cấp liên bang với cương vị, đòi hỏi học vấn kinh tế đại học cơ sở; các bộ phận kinh tế và các đơn vị quản lý các chủ thể Liên bang Nga, nghiên cứu các vấn đề phát triển không gian kinh tế các vùng; tại các công ty mạng hàng đầu có các chi nhánh ở các khu vực; tại các xí nghiệp nhà nước và các tổ chức thuộc các linhv vự hoạt động kinh tế cơ sở của khu vực với cương vị:

 • kỹ sư kinh tế, trưởng các phòng ban kinh tế-kế hoạch, các sở.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Kinh tế khu vực » và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Kinh tế khu vực

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Kinh tế khu vực
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.