Thực phẩm từ nguyên liệu thực vật

Các đối tượng hoạt động chuyên môn của các cử nhân ngành «Thực phẩm nguồn gốc thực vật» là: nguyên liệu lương thực nguồn gốc thực vật, các phụ gia và các chất hoàn thiện thực phẩm; thực phẩm; thiết bị công nghệ các xí nghiệp thực phẩm; tài liệu quy chuẩn và ký thuật; các phương pháp và các phương tiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu, các bán thành phẩm và thành phẩm; hệ thống kiểm tra sản xuất.

Cử nhân ngành «Thực phẩm nguồn gốc thực vật» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn sau:
  • Điều khiển các quá trình công nghệ sản xuất thực phẩm từ nguyên liệu thực vật trong xí nghiệp
  • Phân tích các tình huống và các nhiệm vụ sản xuất có vấn đề
  • Tham gia vào nghiên cứu các quá trình công nghệ sản xuất thực phẩm từ nguyên liệu thực vật; đo lường; phân tích và xử lý toán học các dữ liệu thực nghiệm
  • Tham gia vào thiết kế và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong xí nghiệp
  • Tham gia vào đánh giá hiệu quả sản xuất và luận chứng kinh tế-kỹ thuật xây dựng các nền sản xuất mới, tái cấu trúc, hiện đại hóa các dây truyền công nghệ và các phân xưởng

Công nghiệp thực phẩm — một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất, có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gai của chúng ta. Sự phát triển công nghiệp thực phẩm do nhu cầu tăng cao trong các cán bộ lành nghề trẻ, được đào tạo chuyên biệt để làm việc trong lĩnh vực này.

Các chuyên ngành:

Thời gian học: 4,5 năm.

Các yêu cầu đối với thí sinh

Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông toàn phần (12 lớp) hay bằng trung học chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bạn sẽ nhận được diplom cử nhân chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu(Diploma Supplement).

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Đào tạo từ xa
1190 USD
1500 USD

Giá tính cho 1 học kỳ (semester).

Giá đào tạo theo chương trình
Thực phẩm từ nguyên liệu thực vật

có khuyến mại

12 000 000 đồng
9 900 000 đồng*
* giá đào tạo cho 1 học kỳ (semester) học theo hệ đào tạo từ xa
Học phí
Thực phẩm từ nguyên liệu thực vật
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.