QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐỐI VỚI THÍ SINH NƯỚC NGOÀI (biên soạn lần hai)

 

1

Quy chế hiện hành được soạn trên cơ sở các văn bản pháp lý sau:

Nội quycông nhậnvà thiết lập tương đương các văn bằng (xác nhận bằng tương đương) nước ngoài về giáo dục và học vị và các dạng chứng chỉ tương ứng, được phê chuẩn bởi lệnh của Bộ giáo dục đại học và chuyên nghiệp ngày 09.01.1997 №

15,đăng ký bởi Bộ tư pháp Liên bang Ngangày 28.02.1997 № 1260.

Hiệp định ngày  24 tháng 11 năm 1998 giữa

Chính phủ Cộng hòa Belarus, Chính phủ Cộng hòa Каzácstan, Chính phủ Cộng hòa Кirgiz,

Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Tadgikistan về sự công nhận lẫn nhau và tương đương các văn bằng về giáo dục, học vị và học hàm.

«Về một số vấn đề tuyển sinh các công dân nước ngoài vào các trường học Liên bang Nga» (thư của Bộ giáo dục Ngangày 19.10.2001 № 34-55-364)

«Về tạo quyền bình đẳng cho các công dân Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazacstan, Cộng hòa Kirgiz và Cộng hòa Tadgikistan vào học tại các trường»

(thư của Bộ giáo dục Ngangày 28.03.2003 № 14-55-345 in/15)

«Về tuyển sinh các công dân nước ngoài vào các trường đại học Liên bang Nga cùng với hiệu lực của luật Liên bang «Về quy chế pháp lý các công dân nước ngoài tại Liên bang Nga» ngày 25.07.2002 № 115-ФЗ» (thư của Bộ giáo dục Nga ngày 07.04.2003 № 14-52-388 in/13).

«Về việc công nhận các văn bằng trung học (toàn phần) nước ngoài, cho phép vào học tại các trường của Liên bang Nga năm 2000-2002» (thư của Bộ giáo dục Nga ngày 16.02.2000 № 34-52-17)

«Về tuyển sinh các công dân nước ngoài vào học tại các trường Nga và việc công nhận các văn bằng giáo dục nước ngoài năm 2008” (thư của cơ quan Liên bang về giám sát trong lĩnh vực giáo dục và khoa học ngày 25tháng 6 năm 2008  N 01-285/05-01);2

«Nội quy tuyển sinh các công dân nước ngoài vào các trường đại học chuyên nghiệp quốc gia năm học 2009/2010 » (lệnh của Bộ giáo dục và khoa học Liên bang Nga ngày 26 tháng 5 năm 2009 , № 179)

2

Tuyểnsinhvàotrườngđạihọcchuyênnghiệpngoàicônglập«MoscowTecnologicalInstitute» (đạihọc)  (gọilà – MTI), cáccôngdânnước ngoài được thực hiện trên cơ sở «QuytắctuyểnsinhvàoMTI».

Các công dân nước ngoài gồm:

- các công dân các quốc gia khác (bao gồm công dân các quốc gia được thành lập trên lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ);

- những người không có quốc tịch, sống (có đăng ký thường trú) trên lãnh thổ Nga;

- những người, có hai quốc tịch;

- những người, thường trú trên lãnh thổ Nga và có quốc tịch của quốc gia khác  - thành viên SNG.

3

Cáccôngdânnước ngoài, có văn bằng về giáo dục, tương đương với văn bằng mẫu quốc gia Liên bang Nga và đến Nga với mục đích nhận được học vấn đại học chuyên nghiệp, được tiếp nhận vào MTI theo các kết quả thiđầuvào, được quy định bởi Quy tắc tuyển sinh vào MTI.

Các công dân nước ngoài trả thi đầu vào bằng tiếng Nga theo các chương trình của MTI.

Danh mục các môn thi đầu vào, hình thức và thời hạn trả thi được phê chuẩn bởi Quy tắc tuyển sinh vào MTI.

Các công dân nước ngoài, có chứng chỉ về các kết quả thi quốc gia tốt nghiệp phổ thông (gọi là  – ЕGE), có quyền được nhập học trên cơ sở các kết quả EGE và nộp đơn xin học đồng thời vào một số trường.

Khi nộp đơn (bằng tiếng Nga) xin học vào trường đại học công dân nước ngoài trình các giấy tờ sau:

·         Các bản gốc hợp pháp theo quy định (khi cần thiết) văn bằng nước ngoài và phụ lục kèm theo (phụ lục nếu luật pháp nước ngoài có quy định và cấp văn bằng giáo dục đó);

- các công dân nước ngoài, nhập học theo chương trình cử nhân trình văn bằng về giáo dục của nước ngoài, được công nhận tại Liên bang Nga là văn bằng tương đương mẫu quốc gia về học vấn trung cấp (toàn phần) hay trung cấp chuyên nghiệp;

-để vào học năm thứ 2 và những năm học tiếp theo – văn bằng nước ngoài, được công nhận tại Liên bang Nga là tương đương với văn bằng mẫu quốc gia về trung cấp (toàn phần), cũng như giấy xác nhận học vấn (hay diplom) chưa tốt nghiệp đại học hay diplom về tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp các cấp khác nhau;

-để học theo các chương trình thạc sỹ được tiếp nhận các công dân nước ngoài, có văn bằng về giáo dục nước ngoài, được công nhận là tương đương với diplom cử nhân hay diplom chuyên gia tại Liên bang Nga;

·         bản dịch sang tiếng Nga được công chứng theo quy định văn bằng nước ngoài và phụ lục kèm theo;

·         copy  giấy chứng minh thư cá nhân của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga tương ứng với điều 10 luật Liên bang ngày 25 tháng 6 năm 2002 № 115-ФЗ«Về quy chế pháp lý các công dân nước ngoài tại Liên bang Nga » (Quốc hội lập pháp Liên bang Nga năm 2002, № 30, điều. 3032); 3

·         copy viza nhập cảnh vào Liên bang Nga, nếu công dân nước ngoài đã đến Liên bang Nga theo viza nhập cảnh;

·         6 ảnh cỡ 3x4cm.

Tất cả các bản dịch sang tiếng Nga phải được làm cho họ và tên, có trong viza nhập cảnh.

Trong đơn người xin học phải xác nhận đã làm quen với giấy phép cho quyền tiến hành hoạt động giáo dục đào tạo và giấy chứng nhận về thẩm quyền nhà nước và các phụ lục kèm theo về ngành đào tạo hay chuyên ngành đã chọn hay không có chứng chỉ nêu trên và được xác nhận bởi chữ ký của người xin học.

Theo quy định như vậy với chữ ký của người xin học xác nhận đã làm quen với quy tắc đệ đơn khiếu nại.

Người xin học khi tự nộp trình các giấy tờ được cấp giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ.

4

Tương ứng với cơ sở pháp lý và luật pháp Nga, những người có văn bằng nước ngoài cần phải nộp giấy xác nhận về công nhận và thiết lập tương đương các văn bằng của họ với các văn bằng  Nga.

Quy định công nhận và thiết lập tương đương (xác nhận bằng tương đương) các văn bằng nước ngoài được xác định bởi lệnh của Bộ giáo dục Nga № 15 ngày  09.01.1997.

Để tiến hành quy trình công nhận và thiết lập tương đương cần phái có các giấy tờ sau:

-đơn cá nhân.

-copy hộ chiếu với bản dịch có công chứng.

- bản gốc hợp pháp theo quy định văn bằng và phụ lục kèm theo, chỉ rõ các môn học và số giờ, danh mục thực tập, các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp, các thành phần khác của quá trình học tập (các bản gốc được trình chỉ khi nộp hồ sơ)

-giấy xác nhận về tốt nghiệp có chỉ rõ serie, số và ngày cấp văn bằng có bản dịch công chứng sang tiếng Nga – đối với các nước SNG.

-hai bản copy có công chứng văn bằng và phụ lục kèm theo.

-hai bản dịch sang tiếng Nga có công chứng văn bằng và phụ lục kèm theo.

-những người, tốt nghiệp các trường ngoài công lập, cần phải trình giấy xác nhận của cơ quan quản lý giáo dục trung ương của nước cấp văn bằng về vị thế của trường và các văn bằng được cấp

5

Để tiến hành công nhận và thiết lập tương đương các văn bằng 2 đại học, văn bằng theo chương trình đào tạo rút ngắn, văn bằng tốt nghiệp thạc sỹ, về tốt nghiệp ở nước ngoài hay thời kỳ học ở nước ngoài (trong trường hợp học từng phần chương trình đào tạo trên lãnh thổ Liên bang Nga) phải nộp thêm các văn bằng trước.

6

Theo thông tư của chính phủ Liên bang Nga ngày 17.06.2004  № 300

Cơ quan Liên bang về giám sát trong lĩnh vực giáo dục và khoa học được ủy quyền về công nhận và thiết lập tương đương các văn bằng nước ngoài, cũng như cấp giấy chứng nhận tương ứng.

Ngoài ra cũng có thể làm xác nhận bằng tương đương tại các cơ quan được ủy quyền khác (phụ lục).

7

Trường hợp ngoại lệ là Cơ quan giám sát về giáo dục Nga cho phép ban tuyển sinh của các trường đại học tiếp nhận hồ sơ từ các thí sinh nhập học, các văn bằng của Gruzia, Cộng hòa Latvia, Cộng hòa Litva, Turkmenistan, Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Estonia, được công nhận tương đương với văn bằng Nga ở mức văn bằng trung cấp (toàn phần), không cần giấy xác nhận về tương đương với điều kiện, sau khi được nhận học, các thí sinh có các văn bằng trên trong vòng 4 tháng phải nộp cho nhà trường giấy chứng nhận về tương đương, do cơ quan giám sát về giáo dục Nga cấp.

8

Cho phép được nhập học vào các trường đại học Nga các công dân học tại các trường của Turkmenistan theo các chương trình giáo dục với thời hạn học quy chuẩn không dưới 10 năm. Bằng tốt nghiệp 9 năm phổ thông ở Turkmenistan được công nhận ở Liên bang Nga như là chứng chỉ học vấn cơ bản, được cấp sau 9 năm học tại các trường phổ thông của Liên bang Nga.

Quy trình công nhận và thiết lập văn bằng tương đương được thực hiện trên cơ sở mất phí người làm chịu và được xác định bởi các trung tâm thẩm định.

9

Sau khi trình tất cả các hồ sơ kể trên và các kết quả trả thi đầu vào, tại phiên họp của ban tuyển sinh Trung ương MTI sẽ quyết định cho các công dân nước ngoài được nhập học vào MTI

10

Với các công dân nước ngoài đã có quyết định nhận vào học tại MTI, sẽ được ký hợp đồng đào tạo học mất tiền.

11

Việc nhập học được thực hiện theo lệnh của hiệu trưởng sau khi thanh toán số tiền nêu trong hợp đồng

 

Phụ lục

Các Cơ quan của Liên bang Nga, được ủy quyền và thiết lập tương đương văn bằng nước ngoài, cũng như cấp Giấy chứng nhận tương ứng

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.