Tin học và kỹ thuật tính toán

Các đối tượng của hoạt động chuyên môn cử nhân ngành “Tin học và kỹ thuật tính toán” là: máy tính, các hệ thống và mạng; các hệ thống tự động hóa sử lý thông tin và điều khiển; các hệ thống thiết kế tự động hóa; phần mềm các phương tiện kỹ thuật tính toán và các hệ thống tự động hóa, đảm bảo toán học, thông tin, kỹ thuật, thẩm mỹ kỹ thuật, tổ chức và pháp lý các hệ thống nêu trên.

Cử nhân ngành «Tin học và kỹ thuật tính toán» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn sau:

  • thiết kế cấu trúc các phần tử của các hệ thống phần cứng-phần mềm
  • thiết kế thiết bị ngoại vi người-máy của các hệ thống phần cứng-phần mềm
  • ứng dụng cac phương tiện của kỹ thuật tính toán, các phương tiện lập trình để thực hiện hiệu quả các hệ thống phần cứng-phần mềm
  • xây dựng các chương trình và các phương pháp luận thử nghiệm, tiến hành thử nghiệm các đối tượng của hoạt động chuyên môn
  • đồng bộ các phương tiện phần cứng và phần mềm, bố trí các hệ thống tính toán, các hệ thống và mạng;
  • xây dựng và nghiên cứu các mô hình toán học và phần mềm của các quá trình tính toán và thông tin, liên quan tới hoạt động của các đối tượng của hoạt động chuyên môn;

Phát triển các công nghệ thông tin trong thế giới hiện đại, giám sát mức tăng trưởng liên tục nhu cầu về chuyên gia, có khả năng xây dựng các chương trình mới hay cải biên các chương trình đã có.

Các chuyên ngành:

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 105 900 000 VND
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Tin học và kỹ thuật tính toán

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD*
*Giá tiền tính cho 1 năm học
Học phíTin học và kỹ thuật tính toán
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.