Các hệ thống tự động hóa sử lý thông tin và điều khiển

Chuyên ngành Các hệ thống tự động hóa xử lý thông tin và điều khiển nằm ở gianh giới giữa các hướng như tin học và điều khiển. Chuyên gia trong lĩnh vực các hệ thống tự động hóa xử lý thông tin và điều khiển được đào tạo để giải quyết toàn bộ các nhiệm vụ thiết kế và khai thác sử dụng các hệ thống thông tin. Chúng bao gồm: các giai đoạn phân tích hệ thống và đặt bài toán xây dựng các hệ thống thông tin; thiết kế, giám sát cơ sở dữ liệu, cũng như đảm bảo phần mềm và kỹ thuật có ứng dụng các phương pháp hiện đại và các phương tiện tự động hóa thiết kế mới nhất.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • kỹ thuật tính toán hiện đại, mạng và hệ thống máy tính, đảm bảo toán học, thông tin và phần mềm cho mạng và các hệ thống máy tính;
 • các phương thúc và phương pháp thiết kế, hiệu chỉnh và sản xuất các phương tiện kỹ thuật và phần mềm;
 • cơ sở lý thuyết của tin học, mô phỏng toán học và máy tính;
 • lý thuyết điều khiển tự động các xí nghiệp với sử dụng các phương tiện thông tin-kỹ thuật hiện đại;
 • các công nghệ hiện đại tổ chức các mạng máy tính với ứng dụng các tài liệu học tập của công ty CISCO;
 • các hệ thống và mạng lưu giữ các dữ liệu với sử dụng bộ tài liệu phương pháp luận-học tập của công ty EMC.

Сác môn học chuyên ngành:

 • các hệ thống đa xử lý và lập trình song song;
 • lý thuyết tự động điều khiển;
 • tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây;
 • các hệ thống thông tin tin khôn;
 • mô phỏng các quá trình kinh doanh

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nắm được các kỹ năng xây dựng các phần mềm với sử dụng các công nghệ lập trình hiện đại;
 • nắm được các kỹ năng về xây dựng phần cứng và phần mềm và các hệ thống tự động và tự động hóa điều khiển;
 • nắm được các kỹ năng phân tích và ứng dụng các mô hình và các quá trình thông tin với sử dụng phần mềm hiện đại;
 • học được cách quản lý các dự án-IT.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cương vị:

 • lập trình viên, kỹ sư, chuyên gia đảm bảo chất lượng phần mềm;
 • tư vấn viên, nhà phân tích, biên soạn viên kỹ thuật, chuyên gia về hỗ trợ kỹ thuật;
 • quản trị viên các dự án-IT, trưởng phòng, giám đốc -IT.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Các hệ thống tự động hóa sử lý thông tin và điều khiển» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Các hệ thống tự động hóa sử lý thông tin và điều khiển

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GCác hệ thống tự động hóa sử lý thông tin và điều khiển
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.