Điều khiển tự động các quá trình kinh doanh và tài chính

Việc ứng dụng các công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đảm bảo sự đầy đủ, tính kịp thời phản ảnh thông tin của các quá trình được điều khiển, khả năng mô phỏng, phân tích, dự báo chúng. Các nhà thiết kế cấu trúc –kinh doanh là một trong số các chuyên gia –IT có nhu cầu nhất.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • các hệ thống tự động hóa, điều khiển , kiểm tra, chẩn đoán kỹ thuật và đảm bảo thông tin;
 • các phương pháp tin học hóa và các hệ thống máy tính khác nhau cho sản xuất và quản trị;
 • các môn học về kinh tế, tài chính, phần mềm và các hệ thống tự động hóa, được sử dụng trong các lĩnh vực này;
 • các vấn đề mô phỏng bắt trước các quá trình –kinh doanh và thiết kế các hệ thống tự động hóa quản lý xí nghiệp.

Сác môn học chuyên ngành:

 • toán tài chính;
 • mô phỏng các quá trình kinh doanh;
 • các phương tiện thông tin hỗ trợ ra quyết định;
 • tổ chức và kế hoạch hóa sản xuất;
 • các hệ thống thông tin tinh khôn.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • học được cách quản lý các dự án-IT;
 • nắm được phương pháp luận hoạch định kinh doanh, soạn nhiệm vụ kỹ thuật và các thành phần;
 • lĩnh hội được các kiến thức trong lĩnh vực các hệ thống ngân hàng và thông tin kinh tế;
 • nắm được các kỹ năng và kỹ xảo về ứng dụng, phân tích, áp dụng các mô hình và quá trình thông tin, với sử dụng phần mềm hiện đại.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cương vị:

 • nhà phân tích –kinh doanh, chuyên viên, tư vấn viên;
 • quản trị viên các dự án-IT, trưởng phòng, giám đốc -IT.
 • lập trình viên, kỹ sư, biên soạn viên kỹ thuật, chuyên gia về hỗ trợ kỹ thuật;

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Điều khiển tự động các quá trình kinh doanh và tài chính» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Điều khiển tự động các quá trình kinh doanh và tài chính

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GĐiều khiển tự động các quá trình kinh doanh và tài chính
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.