Các hệ thống thông tin tự động hóa tích hợp

Ngày nay trên thị trường lao động ở Nga và nước ngoài các sinh viên tốt nhiệp của các trường đại học tổng hợp kỹ thuật chuyên môn hóa trong lĩnh vực công nghệ máy tính thông tin là các chuyên gia có nhu cầu nhất. Khi xây dựng các hệ thống thông tin tích hợp được sử dụng các công nghệ và phương tiện tiên tiến nhất. Điều đó yêu cầu kiến thức sâu về diện rộng các công nghệ, biết thực hiện công việc của nhà phân tích cũng như của lập trình viên, xây dựng các cơ sở kiến thức và các ngân hàng dữ liệu. Diện rộng các kỹ năng và kỹ xảo phân biệt các chuyên gia của chuyên ngành này với lập trình viên hay kỹ sư bình thường, mở rộng đáng kể hoạt động lao động tiếp theo của họ và đảm bảo lợi ích tài chính.

Сác sinh viên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • các phương pháp thiết kế cấu trúc_IT của xí nghiệp và quản lý dự án;
 • các hệ thống thời gian thực, các hệ thống thông tin tinh khôn;
 • các hệ thống và mạng lưu trữ các dữ liệu của công ty EMC;
 • các phương pháp tối ưu hóa, tin học hóa và máy tính hóa các hệ thống quản lý;
 • công nghệ mạng và quản trị hệ thống, với sử dụng thiết bị và các tài liệu học tập CISCO.

Сác môn học chuyên ngành:

 • thiết kế các hệ thống thông tin tự động hóa;
 • các hệ thống tính toán, mạng và viễn thông;
 • các hệ thống thông tin tinh khôn;
 • các hệ thống và mạng lưu trữ dữ liệu;
 • tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nắm được các kỹ năng và kỹ xảo về ứng dụng, phân tích, áp dụng các mô hình thông tin và các quá trình, với sử dụng phần mềm hiện đại;
 • nắm được các kỹ năng xây dựng các hệ thống thông tin hiện đại;
 • nắm được phương pháp luận về quản lý các dự án thông tin-công nghệ quy mô.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cương vị:

 • lập trình viên, kỹ sư, chuyên gia về đảm bảo chất lượng phần mềm;
 • tư vấn viên , nhà phân tích, biên soạn viên kỹ thuật, chuyên gia về hỗ trợ kỹ thuật;
 • quản trị viên các dự án-IT, trưởng phòng, giám đốc -IT.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Các hệ thống thông tin tự động hóa tích hợp» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Các hệ thống thông tin tự động hóa tích hợp

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GCác hệ thống thông tin tự động hóa tích hợp
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.