Các hệ thống thiết kế tự động

Kỹ sư chuyên ngành Các hệ thống thiết kế tự động hóa là chuyên gia độc nhất vô nhị. Điều đó liên quan tới việc, các sinh viên tốt nghiệp nhận được các kiến thức, cho phép giải quyết các vấn đề phức tạp thiết kế các mẫu kỹ thuật và công nghệ mới, thực hiện công việc như của nhà phân tích, cũng như của lập trình viên, xây dựng cơ sở các kiến thức và ngân hàng các dữ liệu. Vì thế các chuyên gia Các hệ thống thiết kế tự động hóa có nhu cầu trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế đổi mới và công nghệ.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • phương pháp luận thiết kế các sản phẩm công nghiệp và các hệ thống thông tin tự động hóa;
 • сác hệ thống thiết kế tự động hóa, với sử dụng các tài lieuj học tập của công ty Autodesk;
 • lập trình hướng đối tượng, các cơ sở dữ liệu, phương pháp luận thử nghiệm phần mềm;
 • mô phỏng máy tính và toán học.

Сác môn học chuyên ngành:

 • các hệ thống thiết kế tự động hóa (SAPR);
 • lập trình trong SAPR;
 • phương pháp luận thiết kế các sản phẩm công nghiệp;
 • thiết kế các hệ thống thông tin tự động hóa;
 • mô phỏng các quá trình kinh doanh.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nắm được các hệ thống thiết kế máy tính hóa, phương pháp luận thực thi các dự án với sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại;
 • nắm được các kỹ năng quản trị tài nguyên các dự án-IT.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cương vị:

 • nhà phân tích hệ thống, công trình sư-thiết kế, thiết kế viên các hệ thống tính toán;
 • nhà thiết kế phần mềm, các cơ sở dữ liệu, nhà thiết kế hệ thống phần cứng-phần mềm, các mạng.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Các hệ thống thiết kế tự động» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Các hệ thống thiết kế tự động

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GCác hệ thống thiết kế tự động
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.