Công nghệ thiết kế phần mềm

Ngày nay trong điều kiện tin học hóa toàn cầu nhu cầu về xây dựng phần mềm mới tăng thường xuyên. Người kỹ sư về thiết kế các hệ thống thông tin – một trong những nghề nghiệp lương cao và có nhu cầu nhất không chỉ ở Nga, mà ở cả trên toàn thế giới.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • các thuật toán xử lý dữ liệu, các cơ sở dữ liệu và các phương tiện bảo vệ thông tin;
 • các công nghệ thiết kế phần mềm hệ thống, ứng dụng và các ngôn ngữ lập trình (С/С++, С#, Java ,v.v.);
 • tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây;
 • quản trị dự án trong lĩnh vực IT;
 • các công nghệ mạng và quản trị hệ thống với sử dụng các tài liệu học tập của công ty CISCO.

Сác môn học chuyên ngành:

 • các công nghệ thiết kế phần mềm;
 • thiết kế các trình-internet;
 • tối ưu hóa các hệ thống phần mềm;
 • tính toán hiệu suất cao và các dịch vụ đám mây;
 • thiết kế các hệ thống thông tin tự động hóa.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • nắm được các phương pháp xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin;
 • học được cách thiết kế cấu trúc của các hệ thống thông tin hiện đại;
 • nắm được các kỹ năng về quản trị các dự án IT.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cương vị:

 • kỹ sư về thiết kế phần mềm, lãnh đạo nhóm thiết kế, kiến trúc sư các hệ thống thông tin;
 • chủ nhiệm các dự án IT, phòng, nhóm thiết kế;
 • chuyên gia về tiêu chuẩn hóa phần mềm.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Công nghệ thiết kế phần mềm » và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Công nghệ thiết kế phần mềm

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GCông nghệ thiết kế phần mềm
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.