Loại hình đào tạo hệ cử nhân tại MTI

Hệ cử nhân của trường Moscow Technological Institute “MTI” tạo khả năng cho bạn nhận được học vấn đại học theo nhiều ngành và chuyên ngành học lựa chọn. Đối với những người đang học dở đại học, cũng như dở trung cấp chuyên nghiệp thì có thể học theo các chương trình rút ngắn với trả thi theo từng môn học.

Hiện nay tại MTI có các loại hình đào tạo sau:

Loại hình đào tạo chính quy

Học một tuần 5 – 6 ngày tại một trong các khu giảng đường của MTI, tùy thuộc vào địa bàn cư trú của bạn:

  • Khu giảng đường chính, thành phố Mat-xcơ-va, phố Kedrov, nhà 8, tòa 2
  • Chi nhánh, thành phố Orenburg, đại lộ Chiến thắng, số 75g

Tuyển sinh cho hệ đào tạo chính quy chỉ 1 lần trong năm – từ 20 tháng 6 đến 27 tháng 7.

Loại hình đào tạo từ xa

Việc học hoàn toàn dưới hình thức từ xa qua hệ thống đào tạo từ xa của trường MTI. Việc học với ứng dụng các công nghệ từ xa cho phép lịch trình tự học tương đối tự do trong hệ thống đào tạo từ xa (ĐTX) tương ứng với kế hoạch học tập đã quy định, cũng như việc tiếp xúc với các giảng viên và các sinh viên cùng khóa theo thời gian thực (web-conference) nhờ phần mềm chuyên dụng.

Mỗi môn học được kết thúc bằng thi kiểm tra hay thi dưới dạng trắc nghiệm tổng kết, được phép trả chỉ đối với các sinh viên đã hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra giữa kỳ. Nếu chương trình học của môn học nào có yêu cầu hoàn thành xong đồ án môn học (thiết kế) thì sinh viên sẽ nhận được đề tài và phụ đạo của giảng viên và sẽ nộp cho giảng viên đồ án môn học (thiết kế) hoàn tất theo thư điện tử.

Trong trường hợp truy cập vào Internet không được tốt, bạn có thể sử dụng các điểm truy cập trong khu nhà các trường bạn của MTI.

Chúng tôi khuyên các bạn trước nhất nên xem xét khả năng học đại học theo hình thức đào tạo từ xa, nó cho phép các bạn học ở chế độ tự do hơn và kết hợp việc học trong trường đại học với quá trình công tác của các bạn.

Việc tuyển sinh cho hệ đào tạo này được thực hiện quanh năm, việc nhập học và ngày học đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày đầu của mỗi tháng.

Hệ tại chức và Nhóm vào ngày nghỉ

Việc học tại chức, cũng như học dưới dạng Nhóm vào ngày nghỉ sẽ học một tuần ba buổi từ 19:00 đến 22:00, cũng như vào các ngày nghỉ từ 10:00 đến 15:00 tại một trong các khu giảng đường của MTI, tùy thuộc vào địa bàn cư trú của bạn:

  • Khu giảng đường chính, thành phố Mat-xcơ-va, phố Kedrov, nhà 8, tòa 2
  • Chi nhánh, thành phố Orenburg, đại lộ Chiến thắng, số 75g

Tuyển sinh cho các hệ đào tạo này chỉ 1 lần trong năm – từ 20 tháng 6 đến 27 tháng 7.

Hệ đào tạo tại chức

Phần học chủ yếu theo hệ đào tạo tại chức là dưới dạng từ xa trong hệ thống đào tạo từ xa của trường MTI, các đợt học chính được tiến hành hai lần trong năm (vào tháng giêng và tháng 6) tại một trong các khu giảng đường của MTI, dưới dạng mỗi đợt chính quy kéo dài hai tuần.

Tuyển sinh cho hệ đào tạo này chỉ 1 lần trong năm – từ 20 tháng 6 đến 27 tháng 7.

 

* — dịch vụ chỉ phục vụ đối với các vùng của Liên bang Nga và các nước SNG, dịch vụ không phục vụ cho những người dân Mat-xcơ-va và S.Petecbua. Việc truy cập vào Internet chỉ được cung cấp trực tiếp trong khu nhà các trường bạn của MTI, thông tin chi tiết hơn bạn hỏi phòng tuyển sinh theo điện thoại ở Mat-xcơ-va: +7(495) 648-62-26, để gọi từ các vùng của Nga: 8 800 700 33 04 (gọi miễn phí).

** — các giờ học chính quy trong khuôn khổ học theo loại hình đào tạo từ xa không được bố trí. Việc trả thi quốc gia và bảo vệ đồ án tốt nghiệp theo nguyện vọng của sinh viên cũng có thể thực hiện ở chế độ web-conference.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.