Quản trị chống khủng hoảng

Động học cao và tính bất định của môi trường kinh doanh hiện đại dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khủng hoảng. Để khủng hoảng không dẫn đến sự diệt vong của tổ chức, và ngược lại là động lực để đổi mới thành công, cần phải có các chuyên gia về quản lý chống khủng hoảng.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
  • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vân trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung cho nghiên cứu: quản trị, quản trị dự án, marketing, kế toán và phân tích, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính, quản trị chiến lược,  quản trị nguồn nhân lực, phân tích đổi mới, thuế và thuế suất, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • quản trị chống khủng hoảng, quản trị rủi ro, quản trị đổi mới, giao tiếp kinh doanh;
  • quản trị rủi ro, quản trị thay đổi, tổ chức và quản lý sản xuất.

Trong số các môn học tự chọn có: xung đột học, định giá, cơ sở kinh doanh, đánh giá giá trị công ty, bảo hiểm, thị trường và các thiết chế tài chính, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • tiến hành phân tích toàn diện doanh nghiệp, đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, và xây dựng các dự án và kế hoạch chống khủng hoảng;
  • thực hiện và tổ chức hoạt động tổng thể về đưa doanh nghiệp ra khỏi khủng hoảng, cảnh báo khủng hoảng trong các công ty, tiến hành các quy trình phá sản;
  • tiến hành tổng thể các giải pháp về quản trị rủi ro cho hoạt động kinh tế-sản xuất;
  • xây dựng, thực hiện và phối hợp các dự án đổi mới và chuyển đổi các công ty và các doanh nghiệp.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các công ty tư vấn, chuyên về quản trị chống khủng hoảng; các cơ sở holding lớn, cũng như các công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau ở các phòng an ninh kinh tế, phát triển chiến lược với cương vị:

  • các tư vấn viên, các nhà phân tích, chủ nhiệm các dự án;
  • các nhân viên quản lý chống khủng hoảng hay các trợ lý của họ.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Quản trị chống khủng hoảng» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Quản trị chống khủng hoảng

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị chống khủng hoảng
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.