Đảm bảo phân tích các quyết định quản lý

Hoạt động quản lý hiện đại đề xuất việc ra các quyết định đồng thời và đúng đắn mà đòi hỏi tiến hành công việc phân tích tập trung về xây dựng và đánh giá các phương án của các quyết định đã ra. Do vậy ở các công ty và các doanh nghiệp nảy sinh và không ngừng gia tăng nhu cầu về các chuyên gia, có khả năng tổ chức tốt và thực hiện công việc phân tích.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế (môn học tự chọn cũng có thể là kinh tế thiết chế và lịch sử kinh tế);
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, toán tài chính, kinh tế lượng.

Trong đào tạo được đặc biệt chú ý cho: nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra quyết định quản lý, quản trị đổi mới, quản lý các dự án,v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • mô phỏng các quá trình kinh doanh, cơ sở đảm bảo tư liệu cho quản lý, cơ sở lập trình;
 • phân tích hoạt động kinh tế-tài chính, quản trị kiến thức, logistics, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: quản trị chất lượng, cơ sở kinh doanh, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, nghiên cứu marketing, đánh giá giá trị của công ty, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • tiến hành phân tích cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành, các mô hình-kinh doanh và các quá trình –kinh doanh, xác định hiệu quả của chúng và sự tương ứng với các kế hoạch chiến lược phát triển, đưa ra các đề xuất về thay đổi chúng nhằm hoàn thiện các tiêu chí hoạt động của công ty;
 • nghiên cứu các quy trình, các phương pháp, các công cụ ra quyết định quản lý hiện có và xác định hướng nâng cao hiệu quả của chúng;
 • tiến hành phân tích và đánh giá hiệu quả của tất cả các dự án, chương trình và sáng kiến được thực hiện trong doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả của chúng;
 • xây dựng các mô hình định lượng và định tính hoạt động kinh tế -sản xuất của doanh nghiệp và trên cơ sở của chúng thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả của nó;
 • thiết kế và ứng dụng các hệ thống kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản lý.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các cơ sở sản xuất, tài chính, dịch vụ và các lĩnh vực khác ở các phòng kế hoạch và phân tích, các phòng tối ưu hóa nội bộ và đào tạo; các công ty tư vấn, công nghệ thông tin ở các phòng phân tích, ứng dụng và đào tạo với cương vị:

 • các tư vấn viên, các nhà phân tích, chủ nhiệm các dự án;
 • các chuyên gia về hoạch định, đào tạo và ứng dụng các hệ thống ra quyết định.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Đảm bảo phân tích các quyết định quản lý» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Đảm bảo phân tích các quyết định quản lý

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Đảm bảo phân tích các quyết định quản lý
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.