Quản lý nhà nước và đô thị

Các hệ thống quản lý các cơ quan chính quyền nhà nước và đô thị phát triển liên tục và hướng tới việc nâng cao hiệu quả của mình.  Các nhiệm vụ này đòi hỏi một số lượng lớn các chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực quản trị.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
  • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vân trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung cho nghiên cứu  lý thuyết quản trị, marketing, quản trị dự án, kế toán và phân tích, quản trị đổi mới, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính, quản trị chiến lược,  quản trị nguồn nhân lực, phân tích đầu tư, an toàn tính mạng, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • quản lý nhà nước và đô thị, cơ sở đảm bảo văn thư cho quản lý, quản trị rủi ro, thuế và thuế suất;
  • tài chính công, kinh tế khu vực, quản trị thay đổi.

Trong số các môn học tự chọn có: hoạch định-kinh doanh, quản trị kiến thức, lãnh đạo, logistics, thị trường và các thiết chế tài chính, v.v.

Kết quả học sinh viên sẽ:

  • phân tích, thiết kế và tối ưu hóa các quá trình quản lý trong các cơ quan chính quyền nhà nước và địa phương;
  • xây dựng và thực thi các dự án và các chương trình do các quỹ nhà nước cấp vốn;
  • nâng cao hiệu quả tương tác các cơ quan chính quyền nhà nước và địa phương với dân chúng, cộng đồng khoa học và kinh doanh.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các cơ sở nhà nước và địa phương, các cơ quan quản lý các chương trình nhà nước;   ở các phòng kế hoạch, phát triển chiến lược, phân tích và các đơn vị khác; các cơ sở công ty lớn ở các phòng quan hệ với các cơ quan nhà nước; các công ty tư vấn, chuyên về cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan chính quyền nhà nước và địa phương, với cương vị:

  • các chuyên gia, các chuyên gia trưởng, các tư vấn viên, các nhà phân tích;
  • chủ nhiệm các phòng, các dự án và các chương trình.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Quản lý nhà nước và đô thị» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Quản lý nhà nước và đô thị

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Quản lý nhà nước và đô thị
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.