Quản trị nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là tài sản chủ yếu và quý nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để quản lý hiệu quả nguồn nhân lực cần phải có các chuyên gia được đào tạo, có kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vân trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung cho nghiên cứu: lý thuyết tổ chức, hành vi tổ chức, trách nhiệm xã hội của công ty,  quản trị chiến lược, an toàn tính mạng, quản trị đổi mới, quản trị dự án, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, cơ sở đảm bảo văn thư cho quản lý, giao tiếp kinh doanh;
 • quản trị chiến lược nhân sự, xung đột học, quản trị thay đổi, thiết kế tổ chức, luật lao động, phát triển và đào tạo nhân sự.

Trong số các môn học tự chọn có: quản trị kiến thức, lãnh đạo, hoạch định-kinh doanh, logistics, thuế và thuế suất, marketing-internet, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • thực hiện và tổ chức các nhiệm vụ về tìm kiếm, tuyển dụng, đánh giá, phát triển cán bộ;
 • xây dựng và tổ chức thực thi chính sách và chiến lược cán bộ  trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực;
 • hoạch định và thực hiện các dự án đào tạo, tạo nhóm, sát hạch cán bộ, phát triển tổ chức;
 • xây dựng và ứng dụng các hệ thống khích lệ và nâng cao tính trung thực của nhân sự;
 • tổ chức các quá trình văn thư cán bộ.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các công ty thuộc các lĩnh vực và phạm vi hoạt động khác nhau ở các phòng cán bộ, tổ chức đào tạo, phát triển tổ chức; ở các công ty tư vấn, tập huấn, nghiên cứu và phân tích và các cơ quan cán bộ với cương vị:

 • các chuyên gia về kiểm kê cán bộ, về đào tạo và về phát triển tổ chức, các chuyên gia tuyển dụng, các nhà phân tích, các tư vấn viên;
 • chủ nhiệm các phòng cán bộ, các dự án đào tạo và phát triển.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Quản trị nguồn nhân lực» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Quản trị nguồn nhân lực

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị nguồn nhân lực
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.